Фуражни кухни

Фуражни кухни в България

Част от изградените фуражни кухни от фирма Агритоп

1. Фуражна кухня с текстилни клетки за готови фуражи – 2 х 3,5 т., Белене
2. Фуражен цех RIELA с капацитет 3 т/ч., Димитровград
3. Фуражен цех с оборудване на фирма Riela, с. Добродан
4. Фуражна кухня с транспортна техника за пълнене на бетонови клетки, Луковит
5. Фуражна кухня - базов модул, капацитет 2,0 т/ч, с. Желязно
6. Фуражна кухня с външни силози за готови фуражи – 2 х 7,0 т.., с. Слаковци

 
Искате индивидуална оферта? Не се колебайте да ни изпратите запитване!