Храни

Агритоп предага специализирани храни и добавки:
 
Млекозаместители за телета, агнета, ярета, малки прасета; 
Витаминно-минерални добавки за говеда, прасета, агнета, кози, коне;
Премикси за животновъдството; 
Предстартери за малки прасета и телета, стартери за малки прасета, биоконцентрати; 
Специални продукти;