Инженеринг / Проектиране / СтроителствоИнжинеринг / Проектиране / Строителство


До цялостното реализиране на едно инвестиционно намерение съществуват много етапи и стъпки. Най-важните от тях са възникване на самата идея, осигуряване на финансиране, изготвяне на проект, построяване и експлоатация на обекта.

Агритоп разполага със солиден набор от професионалисти, които всекидневно се ангажират с управлението на вашите проекти и отлично познават селскостопанския бранш. Основна дейност на фирма АГРИТОП е инженеринг дейността, която включва пълния процес от идеята до създаването на проекта, а именно проектиране, изграждане, реконструкция, оборудване и експлоатация на всякакъв вид животновъдни ферми. По този начин се поема отговорност за целия процес от началото до края.

Добрият проект е гаранция за ефективност, висока производителност и добро управление на фермата.
Всяка технология на отглеждане на животните налага спазване на определени стандарти по отношение строителство, оборудване и експлоатация. 
Добрият проект може да Ви спести много грешки в бъдеще, да намали човешкия фактор до минимум и съкрaти времето за работните процеси.

Още на ниво намерения, при плануване на бъдещите проекти е необходима оценка на конкретните условия, съобразно с всички реалности и обстоятелства. Не е възможна успешна работа без индивидуални решения, изискващи творчески подход. 
Грешката, която допускат част от фермерите у нас е имитиране на готови модели. То води след себе си редица проблеми от най-различно естество.

За изискванията, на които трябва да отговаря един животновъден обект, има стандарти. По-голямата част от изискванията са заложени още в проектната документация на всеки обект и са важна предпоставка не само за ефективност, но и за законност. Така всяка технология на отглеждане на животните налага спазване на определени стандарти по отношение строителство, оборудване и експлоатация. 

Често вниманието е съсредоточено единствено към конструктивните и пространствени решения, като други важни елементи включени в производствения процес остават на заден план и се забравят. По-късно обаче, те напомнят за себе си. Тогава когато няма връщане назад. Всеки един животновъден обект представлява една отворена система, състояща се от сгради, оборудване, животни и хората, които управляват, работят и поддържат тази система за да бъде тя да бъде ефективна и рентабилна!
Голяма част от изградените и оборудвани от Агритоп ферми можете да разгледате в Реализирани обекти


  

  
 

Актуални промоции

'
WEIDEMANN Т4512 САМО ЗА 27ЛВ/ДЕН
WEIDEMANN Т4512 САМО ЗА 27ЛВ/ДЕН

ТЕЛЕХЕНДЛЕР Т4512 СЪЗДАДЕН ЗА РАБОТА С ДРАСТИЧНО НИСЪК РАЗХОД НА ГОРИВО УНИКАЛНA КОМБИНАЦИЯ ОТ Г...

повече»
Weidemann 1140 само за 13лв/ден
Weidemann 1140 само за 13лв/ден

СУПЕР ИКОНОМИЧНИ, МНОГО МАНЕВРЕНИ И КОМПАКТНИ Компактен дизайн, нисък център на тежестта, стегна...

повече»