Инженеринг / Проектиране / СтроителствоИнжинеринг / Проектиране / Строителство


До цялостното реализиране на едно инвестиционно намерение съществуват много етапи и стъпки. Най-важните от тях са възникване на самата идея, осигуряване на финансиране, изготвяне на проект, построяване и експлоатация на обекта.

Агритоп разполага със солиден набор от професионалисти, които всекидневно се ангажират с управлението на вашите проекти и отлично познават селскостопанския бранш. Основна дейност на фирма АГРИТОП е инженеринг дейността, която включва пълния процес от идеята до създаването на проекта, а именно проектиране, изграждане, реконструкция, оборудване и експлоатация на всякакъв вид животновъдни ферми. По този начин се поема отговорност за целия процес от началото до края.

Още на ниво намерения, при плануване на бъдещите проекти е необходима оценка на конкретните условия, съобразно с всички реалности и обстоятелства. Не е възможна успешна работа без индивидуални решения, изискващи творчески подход. 
Грешката, която допускат част от фермерите у нас е имитиране на готови модели. То води след себе си редица проблеми от най-различно естество.

За изискванията, на които трябва да отговаря един животновъден обект, има стандарти. По-голямата част от изискванията са заложени още в проектната документация на всеки обект и са важна предпоставка не само за ефективност, но и за законност. Така всяка технология на отглеждане на животните налага спазване на определени стандарти по отношение строителство, оборудване и експлоатация. 

Често вниманието е съсредоточено единствено към конструктивните и пространствени решения, като други важни елементи включени в производствения процес остават на заден план и се забравят. По-късно обаче, те напомнят за себе си. Тогава когато няма връщане назад. Всеки един животновъден обект представлява една отворена система, състояща се от сгради, оборудване, животни и хората, които управляват, работят и поддържат тази система за да бъде тя да бъде ефективна и рентабилна!
Голяма част от изградените и оборудвани от Агритоп ферми можете да разгледате в Реализирани обекти
 

Актуални промоции

'
ЕЛЕКТРОПАСТИРИ
ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРО ПАСТИРИ НА СУПЕР ЦЕНИ Електропастирни пакети по задание на клиента ...

повече»
ПРОДУКТИ ЗА ПАКЕТИРАНЕ НА БАЛИ НАЛИЧНИ НА СКЛАД!
ПРОДУКТИ ЗА ПАКЕТИРАНЕ НА БАЛИ НАЛИЧНИ НА СКЛАД!

ПОДГОТВЕТЕ СЕ ЗА БАЛИРАНЕ! ПРОДУКТИ ЗА ПАКЕТИРАНЕ НА БАЛИ НАЛИЧНИ НА СКЛАД! Качеството винаги е...

повече»