Изграждане на кравефермиСтроителство на кравеферми


 АГРИТОП извършва пълен контрол при  изграждане или реконструкция на кравеферми.  Фирмата извършва цялостно проектиране и изграждане на животновъдни комплекси в сектор млечно животновъдство и сектор месодайно говедовъдство. Предлага цялостно технологично оборудване за всички групи животни.

Комплексни системи за хранене, поене, вентилация, автоматизирано управление на климата. Оползотворяване на тора.