Оборудване на ферми за месодайно говедовъдствоОборудване за крави за угояване
 

АГРИТОП извършва цялостно проектиране и изграждане на животновъдни комплекси в сектор месодайно говедовъдство.
 
Техническо оборудване на обори за отглеждане на всички възрастови групи. Поене, автоматизирано хранене, почистване на оборски тор и вентилация.