Новини

Консумативите на DeLaval  предлагат оптимални условия за увеличаване на млеконадоя и високо качество на млякото.
Консумативите на DeLaval предлагат оптимални условия за увеличаване на млеконадоя и високо качество на млякото.
29.03.2017 г.

Осигурете си по-качествено мляко  с оригиналните консумативи на DeLaval

Ако доилната инсталацията не се почиства правилно, Вие вероятно няма да успеете да го видите. Това е така защото мастните наслоявания и мазнини се натрупват на места, на които не могат да се видят. В резултат на това се увеличават бактериите, което води  до понижаване на качеството на млякото . За да се предотварти всичко това има основни правила, които тряба да се спазват.
Качественото доене зависи от добрата подготовка на вимето преди издояване:  стимулиранена вимето за максимално издояване,  висок поток на млякото, бързо издояване и защитата на млякото чрез правилно съхранение.


Важни стъпки преди доене са редовното преглеждане на информацията за състоянието на вимето и качеството на млякото. Добре е да  развиете система за маркиране и следене на животните за да се наблюдават промените, които могат да настъпят.


Независимо от системата на отглеждане или размера на стадото, първо се доят юниците, след това скоротелните крави и накрая основното стадо.
Винаги правете предварително доене, то e мощен сигнал за започване на доенето и дава възможност за откриване и предпазване от влизането на некачествено мляко в охладителния танк. Изцедете 2-3 струйки от първото мляко в чашка за предварително доене и го изследвайте. Измивайте  пода на залата преди следващата група крави да влезе.


Добрата грижа за вимето гарантира здравето на животните , високия млеконадой и висококачествено мляко. Маститът е несъмнено най-скъпо струващата болест. За да се предотврати е изключително важна хигиената  преди доене, която предпазва от бактерии и замърсяване на млякото.
За да се контролира мастита и да се произвежда висококачествено мляко , вимето на кравата трябва да бъде сухо и чисто, когато се поставя апарата за доене. Почиствайте вимето, като използвате утвърдени материали. Бършете вимето, използвайки за подсушаване хартиени или платнени кърпи, различни за всяка крава.Дезинфекцирайте вимето след всяко доене. Дезинфектирайте в утвърден разтвор за потапяне или със спрей възможно най-бързо след доенето. Това е единствената най-сигурна процедура за предотвратяване разпространението на заразни маститни организми.


Основен фактор за запазване на високото качество на  млякото, съответно и на печалбата във фермата е качественото почистване на доилната инсталация и оборудването за съхранение на млякото.  Повечето препарати за почистване може да изглеждат, че ще свършат работа, но не успяват да се справят с натрупването на маслените наслоявания или нараняват гумените уплътнения и маркучите. Препаратите  DeLaval са специално предназначен за почистване на доилни инсталации. Фермерите отлично знаят, че високите нива на бактерии водят до по-ниски цени на млякото. За това правилния подбор на консумативи и почистващи препарати и редовното следене и сервиз на доилната система е от съществено значение.


Изключително важно е правилното  охлаждане на  млякото. Ефикасното охлаждане на суровото мляко след доене е най-добрият начин да се предотврати развитието на бактерии в млякото. Когато излезе от вимето, млякото е с темпе ратура около 36°, топлината трябва бързо да бъде отнета и млякото трябва да бъде предпазено от замърсяване.  Подходящата температура на охлаждане значително намалява или спира развитието на повечето бактерии.
Редовно следете качеството на млякото, състоянието на доилната техника и данните от млеконадоя. Редовната смяна на чорапчетата и гумените уплътнения в доилната инсталация съгласно инструкциите, гарантира дълъг експлоатационен живот.  Остарелите гумени уплътнения се напукват и стават пропускливи, което влияе на доенето и увеличава риска от проникване на замърсяване и бактерии.  Осигурявайте си цялостен сервиз на доилната система.


Има много фактори, които въздействат на качеството на млякото. Спазвайки основните правила  и употребата на  оригинални консумативи и препарати  можете да повишите цялостната работа във фермата, като увеличите  млеконадоя и предотвратите появата на скъпоструващи болести.

Актуални промоции

'
СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за ограничено количество товарачи WEIDEMANN
СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за ограничено количество товарачи WEIDEMANN

Взползвайте се от ненадминатото качество на Weidemann САМО СЕГА! На СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ!!! Пром...

повече»
Ново ремарке JOSKIN на СУПЕР ЦЕНА и ПОДАРЪК
Ново ремарке JOSKIN на СУПЕР ЦЕНА и ПОДАРЪК

Поръчайте сега  JOSKIN Tetra-CAP на ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ Агритоп ЕООД Ви...

повече»