Реализирани проекти

Кравеферма, с. Трем, Шумен
Кравеферма, с. Трем, Шумен
13.03.2019 г.

„В обора цялото оборудване е от Агритоп – гумени матраци за легла, делители, тилна тръба по хранителния фронт, система за почистване на тора и чесалки. По това оборудване за 10 години не съм променял или поправял нищо. Това мога да нарека възвръщаемост на инвестицията. В момента изграждаме нов обор отново с тях!“, Самет Басри
Първият обор в стопанството е проектиран и оборудван от фирма Агритоп през 2010 г.
Отворени страничните фасади с ветрозащитни щори, осигуряващо много добро движение на въздуха в сградата по естествен начин - намаляване на амоняка във въздуха и навлизане на свеж въздух и оптимизиране на климата.
Технологичното оборудване в сградата, достаено и монтирано от фирма Агритоп, включва: гумени матраци за легла, делители, тилна тръба по хранителния фронт, система за почистване на тора, поилки и чесалки DELAVAL. 
Технологично решение за почистване и съхранение на тора в обора - система с която торта на животните отива по автоматичен начин в лагуна за съхранение на тора.
По този начин намалихме се оптимизира работния процес и намалява персонала, обслужващ животните отглеждани в обор. 
Съхраненият оборски тор отива за наторяване на земите. Наторяването се извършва с две цистерни Joskin. Това повиши ефективността и добива на обработваемите площи. Още след първите 2-3 години е постигната 35 % икономия на торене на третираните с оборски тор полета. 

Актуални промоции

'
Качество на супер цена!
Качество на супер цена!

WEIDEMANN T5522 Нисък разход на гориво Ефективна работа Маневреност Издръжливост Богат изб...

повече»
Качество на супер цена!
Качество на супер цена!

WEIDEMANN T4512 Нисък разход на гориво Ефективна работа Маневреност Издръжливост НАЙ-ИЗ...

повече»