Реализирани проекти

Кравеферма, с.  Желязно, Пловдив, 2015 г. (ВИДЕО)
Кравеферма, с. Желязно, Пловдив, 2015 г. (ВИДЕО)


Д-р Мариел Мерджанов, управител на кравефермата: "Ще продължаваме да работим с „Агритоп”, тъй като сме много доволни от съвместната ни работа. Спрели сме избора си на тях, защото са професионалисти, гъвкави са и са на разположение 24 часа в денонощието."
Обектът се състои от обор за крави, обор за телета и млади животни, доилна зала Delaval тип Рибена кост 2 х 10. Модерната доилна инсталация внедрява във фермата системи за автоматизация чрез компютъризирана система за идентификация и управление на стадото от DeLaval, т.нар.системаALPRO. Така всяко животно се идентифицира индивидуално от системата и ефективно може да бъде контролирана разгоненост на животните, издоеното количество мляко, групиране на животните според лактационния период и т.н., охладителен танк за мляко, родилно.
Едновременно могат да се издояват 20 животни, чрез доилни апарати вакуум система, която отвежда млякото директно в охладителен млечен танк за съхранение на мляко. Така се гарантира високата хигиена и запазване на качеството на млякото, което няма директен достъп с въздуха и обкръжаващата среда.

Кравефермата се състои от обор за крави с индивидуaлно боксово отглеждане, боксовете са покрити със синтетична настилка, която е мека за кравите поради съставните си елементи и осигурява необходимата мекота и удобство, като в същото време изработена от специална устойчива на износване и лесни за почистване материали. предимството на индивидуaлно боксово отглеждане е осигуряване на по-голямо спокойствие и защита на животните. В оборите са монтирани ветрозащитни щори със сензор за температура, скорост на вятъра и дъжд,  през които влиза чист въздух. Най-благоприятен ефект от щорите се наблюдава в горещите летни дни и при силни ветрове. В единия случай позволяват естествена вентилация, а в другия – спират евентуално течение в обора.
С цел създаване на оптимални условия за здравето и комфорт на животните през горещите летниса монтирани специализирани оборни вентилатори. Вентилаторите са монтирани в подпокривното пространство и бавно задвижват въздушните маси в обора и намаляват топлинния стрес на животните. 

Почистването на торовата маса става с помощта на автоматизирани въжени скреперни линии.

В обекта фирма Агритоп са изградили също и силажни ями, фуражна кухня Riela и торова лагуна.

(ВИЖ ВИДЕО)

 

Актуални промоции

'
Качество на супер цена!
Качество на супер цена!

WEIDEMANN T5522 Нисък разход на гориво Ефективна работа Маневреност Издръжливост Богат изб...

повече»
Качество на супер цена!
Качество на супер цена!

WEIDEMANN T4512 Нисък разход на гориво Ефективна работа Маневреност Издръжливост НАЙ-ИЗ...

повече»