Реализирани проекти

Биологична овцеферма в гр. Долни Дъбник (ВИДЕО)
Биологична овцеферма в гр. Долни Дъбник (ВИДЕО)
12.04.2018 г.

Модерната овцеферма в гр. Долни Дъбник с капацитет 2000 овце е проектирана и оборудвана изцяло от фирма Агритоп.

Фирма Агритоп разработва и прилага съвременна технология за отглеждане на млечни овце.
Овцефермата се състои от две сгради за отглеждане на животните и една с доилен център, селекционно и зона агнета;Сградите са с ветрозащитни щори, които осигуряват дневна светлина и отлична вентилация, с което е постигнато: 

  • Намаляване на амоняка във въздуха
  • Елиминиране на влажността и теченията
  • Понижаване на температурите през летните месеци
  • Повишаване на производството на мляко
Ветрозащитните щори са отлично решение за оптимизиране на микроклимата в обора, за да се повиши здравето на животните и тяхната продуктивност. Животните имат нужда от свеж и чист въздух за да постигнат своя производствен потенциал. 

Процесът на хранене е напълно оптимизиран за:
  • Бързо и лесно зареждане на храната
  • Хранителни пътеки с фиксаторни рамки за отличен достъп на всяко животно
  • Покритие от епоксидна смола за свеж фураж, без загуби и лесно почистване
Най-високо ниво на издояване на животните и лесно управление на ежедневните процеси:

Монтирана е доилна инсталация DeLaval SG 2x36, внедряваща във фермата най-съвременна система за управление на стадото и следене на здравния статус на животните;
Ръчен четец DeLaval за точно идентифициране на всяко животно, по всяко време и навсякъде;


Създадената отлична среда за отглеждане на животните и лесно управление на ежедневните процеси води до високи резултати:
  • Повишена раждаемост;
  • Намалена смъртност при животните;
  • Много висок млеконадой;

Актуални промоции

'
Качество на супер цена!
Качество на супер цена!

WEIDEMANN T5522 Нисък разход на гориво Ефективна работа Маневреност Издръжливост Богат изб...

повече»
Качество на супер цена!
Качество на супер цена!

WEIDEMANN T4512 Нисък разход на гориво Ефективна работа Маневреност Издръжливост НАЙ-ИЗ...

повече»