Изграждане на овцеферми и козефермиИзграждане на  овцеферми и козеферми
 

АГРИТОП извършва пълен контрол при  изграждане или реконструкция на овцеферми и козеферми. Фирмата предлага цялостно технологично оборудване за всички групи животни.

Комплексни системи за хранене, поене, вентилация, автоматизирано управление на климата. Оползотворяване на тора.