Инжектори и крилатки за течен тор

Пасбищни инжектори