Реализирани проекти

Семейна кравеферма, с Любенец
Семейна кравеферма, с Любенец
22.07.2020 г.

Брой животни в стопанството - 150 крави. 
Изпълнени няколко проекта по ПРСР от Агритоп:
1. Изграждане на торище и закупуване на машини за оползотворяване на тора Joskin.
2. По мярка 121 Агритоп извършва реконструкция реконструкция на съществуваща сграда и внедряване на доилна зала DeLaval 2x3, рибена кост с танк за съхранение и охлаждане на млякото DeLaval и фуражораздаващо ремарке.
През 2020 година фермерите закупуват товарач Weidemann T4512

„Тази малка, здрава машина е най-натоварения помощник вече. Много лесно се кара, маневрена е и влиза навсякъде. Не спираме работа с нея.“