Сервиз

On-time СЕРВИЗ 24/7/365

Нашите мобилни сервизни групи са ситуирани в основните ни сервизни бази и са на разположение на клиенти ни от цялата страна.
Сервизните ни специалисти са висококвалифицирани инженери и механици, с богат теоретичен и практически опит, оборудвани с най-съвременна инструментална екипировка и диагностична апаратура. Периодично преминават обучения и квалификационни курсове.