Реализирани проекти

Свинеферма, с. Мечкарево, 2014
Свинеферма, с. Мечкарево, 2014

"Избрах АГРИТОП и не сбърках, изпълнението е иключитено качествено. Виждал съм и други животновъдни ферми, изградени от АГРИТОП, освен това ми предложиха немско оборудване, което е изключително качествено и позволява свинекомплексът да отговаря на всички европейски критерии за хуманно отглеждане на животните. Обслужването и сервизът им е на много високо ниво.", Петър Байчев, собственик на свинефермата
Обектът е изпълнен и изцяло от Агритоп. Оборудването е на немската фирма SCHULZ.

Oборудването на свинефермата включва компютър за цялостно управление на климата, хранене, охлаждане и вентилация. Животните се отглеждат в единични тръбни боксове за свине-майки и гупови боксове за подрастващи и животни за угояване.Храненето се извършва чрез автоматизирани хранителни линии, групови хранилки и тръбни индивидуални прегради при свинете майки.

Изграден е цялостен комплект родилен бокс, включващ пластмасов скаров под за приплоди, чугунов скаров под за майката, родилен тръбен бокс, хранилки и поилки.

Охладителната система в свинефермата е с дюзи и водна мъгла.

Оборският тор се отвежда чрез торова помпа в метална торова лагуна от 1100 куб. м. По този начин се елиминира разливане и няма никакво замърсяване.

Агритоп работи съвместно с утвърдени немски производители на оборудване за свинефврми и извършва цялостно проектиране и изграждане на ферми за отглеждане на свине.