Консумативи за доене и хигиена

12 златни правила при доене DeLaval

   
1. Редовно следене здравето на вимето
Редовно преглеждайте информацията за здравното състояние на вимето и качеството на млякото във фермата, използвайки DeLaval cell counter (DCC) или тестът за мастит Калифорния (CMT). Развийте система за маркиране и следене на всяка крава, за да помогнете в наблюдаването на промените, които могат да настъпят.
2. Ред на доене
Независимо от системата на отглеждане или размера на стадото, се доят първо юниците, след това скоротелните крави и накрая основното стадо. Болните крави се доят последни, след което доилната система се измива и дезинфекцира.
3. Предварително  доене
Изцедете 2-3 струйки от първото мляко и го изследвайте. В обора или в доилната зала използвайте чашка за предварително издояване. Мийте пода на залата преди следващата група крави да влезе.
4. Почистване на вимето
Контролът върху мастита и производството на висококачаствено мляко изискват вимето на кравата да бъде сухо и чисто, когато се поставя апарата за доене. Почиствайте вимето с утвърдени материали. Бършете вимето, използвайки за подсушаване хартиени или платнени кърпи, различна за всяка крава.
   
5. Проверка на доилната система
Изберете ниво на вакуум и пулсираща система подходящи за вашата кравеферма и ги инсталирайте съгласно спецификацията на DeLaval. Винаги проверявайте нивото на вакуум при започване на доене.
6. Поставяне на апарата за определено време
Поставянето на чашките на апарата трябва да бъде в рамките на 60-90 секунди. Сведете до минимум навлизането на въздух по време на поставянето. Нагласете чашките така, че те да са правилно балансирани, без кривене.
7. Избягване на предояването
Предояването се смята за основен причинител на хиперкератоза (втвърдяване на кожата на цицките). Когато вимето е задоволително изпразнено доилните чашки трябва да бъдат свалени. Това може да бъде открито ръчно или със системи с ACR, сензорите засичат слаб приток и да премахват накрайниците автоматично.
8. Правилно премахване на апарата
Когато доенето приключи, вакуумът в апарата може да бъде изключен ръчно или автоматично. Позволете захватът на вакуума да се отпусне напълно преди премахването на чашките. НЕ СТИСКАЙТЕ вимето и не дърпайте чашките, това може да доведе до навлизането на въздух в канала - това е предпоставка за мастит!
   
9. Дезинфектирайте вимето след всяко доене
Дезинфектирайте с утвърден разтвор (запечатка) за потапяне или със спрей възможно най-бързо след доенето. Това е единствената най-сигурна процедура за предотвратяване разпространението на заразни маститни.
10. Почиствайте доилната техника веднага след доене
След всяка употреба изплаквайте ръчно или автоматично и почиствайте всички компоненти на системата.
Дезинфектирайте системата (където се изисква) преди следващо доене. Използвайте подходящи продукти и температура.
11. Охлаждайте млякото правилно
Изключително важно е правилното охлаждане на млякото. Ефикасното и навременно охлаждане на суровото мляко след доене е най-добрият начин да се предотврати развитието на бактерии в млякото. Млякото има естествена устойчивост срещу бактерии, но само непосредствено след доене. Бързото му охлаждане до температура 4°С до 6°С предотвратява или намалява развитието на микроорганизми.
12. Редовно следете доилната техника и данните от млеконадоя
Сменяйте чорапчетата и гумените уплътнения съгласно инструкциите. Остарелите гумени уплътнения се напукват и стават пропускливи, което влияе на доенето и увеличава риска от проникване на замърсяване и бактерии. Такива проблеми могат да доведат до увеличаване времето за доене и повишен брой бактерии. Осигурете цялостен сервиз на доилната система. 
Искате индивидуална оферта? Не се колебайте да ни изпратите запитване!