Новини

АГРИТОП е партньор на първата българска
АГРИТОП е партньор на първата българска "Академия за фермери"
28.03.2016 г.

АГРИТОП е партньор на първата българска Академия за Фермери, която ще се проведе от 4 до 7 април 2016 в хотел Национал Палас, Сливен, 
Целта на първото българско издание на Академията за фермери е стопаните да натрупат експертни знания и ключови мениджърски умения, приложими и необходими за успешното управление на млечните ферми, идентифициране на слабостите в стопанството и умение за постигане на устойчиви икономически успех и възвращаемост на инвестицията. 
В програмата са заложени семинари и практически упражнения в реални ферми. Като фирма със силно отношение към сектор животновъдство приехме да бъдем партньори на този проект с идеята българските фермери да успяват да оптимизират организацията на работата си, което да доведе до стабилен бизнес. 
Сигурни сме, че след завършване на семинара нашите говедовъди ще могат самостоятелно да планират и вземат решения в процеса на работа, да делегират и изпълняват задачи, да анализират събраните данни, да общуват и обучават служители.
По време на първата Акдемия за фермери ще бъдат обучени 20 наши фермери, които ще се запознаят със Структурата на организацията на работа. Наблюдение на младите крави - хранене, оценка на общото здраве, превенция на заболяванията, необходимо оборудване - иновативни решения от DeLaval за ефективно млечно говедовъдство. Доилни инсалации, микроклимат в обора, почистване и оползотворяване на тора, комфорт и здраве за кравите.