Новини

АГРИТОП със златен медал за иновация в животновъдството за STROHMATIC-SYSTEM
АГРИТОП със златен медал за иновация в животновъдството за STROHMATIC-SYSTEM
27.02.2019 г.

РЕВОЛЮЦИОННАТА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА НАСТИЛАНЕ НА СЛАМЕНА ПОСТЕЛЯ SCHAUER STROHMATIC-SYSTEM ВНЕДРЕНА ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ ОТ АГРИТОП.

Фирма Агритоп съвместно с австрийската компания SCHAUER AGROTRONIC завърши проектирането и изграждането на уникална за нашето животновъдство автоматизирана система за разпръскване на слама в легловите зони на животните. Една от най-модерните месодайни ферми в България избра да работи с уникалния метод за настилане в новия си обор за угояване на телетата, защото системата е изключително рентабилна - водеща до икономия на труд, намаляване на количеството слама и оптимизиране управлението на фермата. Другите плюсове за земеделския производител са драстично намаляване на разхода на ел. енергията и обезпрашаването, а крайният резултат е отглеждане на по-здрави и перспективни животни.

Strohmatic е нова система за настилане на леглата в оборите. Сламата се раздробява надеждно на ситно, балите се обработват автоматично, животните са по-здрави и по-ефективни.

Тази система може да бъде използвана за всички видове животни, които се отглеждат на сламена постеля. Фирма Schauer е лидер на пазара в западна Европа и предлагат отлично планиране и компетентност при разработването и прилагане системи за животновъдни ферми. 

Системата Schauer Strohmatic гарантира по-лесна работа, хуманно отношение към животните и значителни икономии.Какво представлява системата и какво дава на животновъдите? 

  • Пълно обезпрашаване за чист и здравословен въздух в обора;
  • Напълно автоматизирано разпръскване;
  • Сламата се раздробява надеждно;
  • Балите слама се обработват автоматично;
  • Автоматично разпределение на слама в целия обор;
  • Качеството на отпадъците се подобрява;
  • Размерът на разпространението е регулируем;
  • С Strohmatic, разходите за слама могат да бъдат намалени до 66%;