Новини

Агритоп беше домакин на открит ден, посветен на технологии за минимални почвообработки в стопанството на Венцислав Върбанов
Агритоп беше домакин на открит ден, посветен на технологии за минимални почвообработки в стопанството на Венцислав Върбанов
15.06.2018 г.

На 13.06.2018г.  се проведе ден на отворените врати, посветен на технологии за минимални почвообработки с участието на екипа по проект „Опазване на почвите в България“. Полевите демонстрации се проведоха в  стопанството на г-н Венци Върбанов, председател на Асоциация на земеделските производители в България, а теоретичната част и дискусиите с участниците в търговския център на фирма Агритоп гр. Долни Дъбник.
 
Своят опит в прилагане на алтернативни методи за почвообработка в България и САЩ споделиха проф. Харолд ван Ес, президент на Американската общност на почвоведите и Американската общност на агрономите, професор по управление на почвите и водите към университета „Корнел”, САЩ; Брайън Гогин, организатор на екипа с богат опит в земеделието и Аташе по земеделие в периода 2002-2007 и доц. д-р Георги Митев, ръководител на проекта, преподавател в Русенския Университет „Ангел Кънчев“.
 
„Нашият проект е свързан с запазване на българските почви и повишаване на плодородието. Той е свързан с огромния ентусиазъм по света за минималните обработки и здравето на почвите. Ще говоря за това как почвеното здраве е сързано с хората и изхранване на животните, и цялата тази верига.“, така започна лекцията си проф. Харолд ван Ес.
 
По време на теоретичната част беше обяснено значението на здравето на почвата и нейното въздействие върху растителното и животинското здраве; взаимодействие между човека и околната среда и качественото изхранване на животните.
 
Основната цел на проекта е да се насърчи усвояването на технологии за опазване на почвата и повишаване на добива чрез демонстриране на предимствата им в реално време и в полеви условия, развиване на подходящи дейности по разширени услуги и изнесено обучение.
 
По време на полевите демонстрациина обработваемите площи на г-н Венци Върбанов  бяха извършени измервания и сравнения. Посетените полета се обработват по иновативната технология от три години. Резултатите на г-н Върбанов бяха много добри и показаха ползите от минималните почвообработки с цел повишаване на добивите и цялостно устойчиво развитие на земеделието в България.
 
Основните принципи за опазване здравето на почвите са:
Минимално разрушаване на почвата и оставяне на растителни остатъци по повърхността
Отглеждане на културите чрез включване в сеитбооборота на зелени култури
Внасяне на органично вещество чрез оборски тор и компост, защото естественият оборски тор е превъзходен органичен подобрител на почвата, допринасящ добавена стойност към земеделското стопанство. 
Събитието се проведе в рамките на проект „Опазване на почвите в България“, който се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Повече информация за проекта може да намерите на: http://cbs.uni-ruse.bg/.