Новини

Агритоп представи как внедряването на нови технологии във фермата могат да повишат ефективността
Агритоп представи как внедряването на нови технологии във фермата могат да повишат ефективността
27.01.2017 г.

Томас Фритше е немски експерт в проектирането и технологичното оборудване на ферми в Германия. Той съвместно с Николай Стефчов, управител на фирма Агритоп,  представиха новите тенденции в проектирането и оборудването на животновъдни ферми във Форума за печелившо животновъдство, който се проведе на 25 януари 2017 г. в Сливен. Над сто животновъди от страната взеха участие в него.
„Над 10 години работя с АГРИТОП. Ще ви покажа различни модели на възможности за изграждане и оборудване на ферми за млечни и месодайни говеда, овце и кози.“, с тези думи експертът  започна лекцията си.

Г-н Фритше показа различни варианти на постели в обори за млечни крави. „Оборите със сламено-торова постеля не са скъпи като инвестиция, но за сметка на това ежедневните разходи на животновъда са големи“, обърна внимание той. За поддържане на необходимата хигиена всеки ден трябва да се добавя слама, а за едно животно се използва 8 до 10 кг на ден. По-удачно за фермера е да избере индивидуално боксово отглеждане. Изграждането на такъв обор е по-скъпо, но пък поддържането е по-лесно и по-изгодно. В този случай се използват или изкуствени матраци за животните, или постели от слама. За да се постигнат добри резултати, слама трябва да се добавя на две седмица.

При фермите за месодайни породи говеда може да се избере варианта постелята да е сламена. В постройката да има две торови пътеки, които се чистят ежедневно плюс една хранителна по средата на обора, решението което фирма Агритоп са приложили при проектирането и оборудването на стопанство в Ковачица. Този вариант е удачен за отглеждане на крави-майки със или без телета. Телетата могат да се отделят в самостоятелни боксове, където да получават и концентриран фураж.

По темата с естествената вентилация в оборите, Томас Фритше започна с обобщението, че преди оборите са се строяли по-ниски, а сега са по-високи, за да се осигури на животните повече въздух и комфорт, като не бива да се допуска висока скорост на движение на въздуха, тоест вятър. За това вариантът е оборите да са максимално отворени, като по надлъжните им страни са оборудвани със ветрозащитни щори със сензори за вятър и температура, за да влиза свеж въздух. Свежият въздух е предпоставка животните да са здрави, по-производителни, а също така и по-плодовити.
Освен въздух, стените на сградите трябва да пропускат и светлина. „Темата за светлината в оборите  става все по-актуална“, отбеляза Томас Фритше. При кравите необходимостта от въздушен обем в обора се измерва на 30-35 кубика за животно. Изчислението е направено на базата на измерване, което показва, че кравата отдава на ден във въздушното пространство 8 до 10 литра вода. „Ако не вкарваме свеж въздух, в обора той ще е топъл и влажен. Така няма да получим нито мляко, нито месо, нито здраве“, предупреди лекторът.

Питейната вода също е много важна. Необходимо е поилките да са чисти. С диаграма Фритше илюстрира пиковите момента в потреблението на вода. Първият връх е сутрин след доене. Вторият – при раздаването на храна. Най-много вода обаче кравите приемат вечер след издояване. Тогава животното изпива 10% от дневната норма.
Високо продуктивните крави изпиват на ден 130-140 литра вода. Овцете – между 1 и 12 литра, според породата. На животните трябва да се осигурят достатъчно големи и пълни поилки. А водата, естествено, трябва да е чиста. При ниски температури навън, тя трябва да е близка до нулата.

 „Трябва да внимаваме как изглежда хранителната пътека“, обърна внимание немският експерт. Основно се използва нанасяне на епоксидна смола в зоната на поднасяне на храната. Тя има две функции: защитава бетона от киселините на храната и повърхността е гладка, а животните лесно и чисто могат да поемат храната. Друг плюс е, че хранителната пътека с епоксидна смола се почиства бързо.

Хранителната пътека трябва да се обслужва с прибутваща дъска или с прибутваща гума от малък трактор. Техниката трябва да прибутва фуража към кравите често, за да може да ги предизвиква да се хранят. Повечето ферми в Германия използват мобилна техника за преместване на храната по-близо до животните.  За целта е необходимо при строителството на оборите да се предвиди достатъчно ширина на пътеката, за да може по нея да маневрират машини. Фиксаторите (заключващи огради) са задължителни при сухостойните животни и родилните боксове. В месодайните ферми фиксаторите се монтират при животните за разплод.
Томас Фритше предстви и селскостопански шатъри, които намират голямо приложение в немските ферми, а вече и в много от родните. Те  могат да имат различни функции. В тях може да се складира слама или машини. Но също така в тях могат да се отглеждат подрастващи животни. Шатърите представляват метални конструкции, покрити с PVC фолио с UV-защита. Имат бърз монтаж и демонтаж. Обичайно са с ширина от 5 до 15 метра. 
Добре е насоките за модернизиране  на стопанството да се дават от практици, какъвто е г-н Томас Фритше.