Реализирани проекти

Биологична овцеферма в гр. Долни Дъбник (ВИДЕО)
Биологична овцеферма в гр. Долни Дъбник (ВИДЕО)
12.04.2018 г.

Модерната овцеферма в гр. Долни Дъбник с капацитет 2000 овце е проектирана и оборудвана изцяло от Агритоп.

Агритоп разработва и прилага съвременна технология за отглеждане на млечни овце.
Овцефермата се състои от две сгради за отглеждане на животните и една с доилен център, селекционно и зона агнета;


Сградите са с ветрозащитни щори, които осигуряват дневна светлина и отлична вентилация, с което е постигнато: 

  • Намаляване на амоняка във въздуха
  • Елиминиране на влажността и теченията
  • Понижаване на температурите през летните месеци
  • Повишаване на производството на мляко
Ветрозащитните щори са отлично решение за оптимизиране на микроклимата в обора, за да се повиши здравето на животните и тяхната продуктивност. Животните имат нужда от свеж и чист въздух за да постигнат своя производствен потенциал. 

Процесът на хранене е напълно оптимизиран за:
  • Бързо и лесно зареждане на храната
  • Хранителни пътеки с фиксаторни рамки за отличен достъп на всяко животно
  • Покритие от епоксидна смола за свеж фураж, без загуби и лесно почистване
Най-високо ниво на издояване на животните и лесно управление на ежедневните процеси:

Монтирана е доилна инсталация
DeLaval SG 2x36, внедряваща във фермата най-съвременна система за управление на стадото и следене на здравния статус на животните;
Ръчен четец DeLaval за точно идентифициране на всяко животно, по всяко време и навсякъде;Създадената отлична среда за отглеждане на животните и лесно управление на ежедневните процеси води до високи резултати:
  • Повишена раждаемост;
  • Намалена смъртност при животните;
  • Много висок млеконадой;