Качество на млякото

Брояч на соматични клетки DeLaval DCC

Уредът за изброяване на соматичните клетки DeLaval DCC е предназначен за бърз и ефикасен контрол на качеството на млякото. Системната проверка на млякото във фермите води до превенция, своевременно откриване и лечение на най-разпространеното заболяване при кравите – мастита. В млекопреработвателните предприятия, контролът на влаганата суровина е гаранция за висококачествени и екологично чисти млечни продукти.
Броя на соматичните клетки и продуктивността са взаимосвързани. Млекоотделянето и въобще функцията на млечната жлеза силно се затруднява при увеличаване на ОБСК.
Основни предимства на DeLaval DCC
Изброяване на соматичните клетки на момента.
Ежедневно изброяване на соматичните клетки.
Подобряване на здравето на вимето .
Навременната информация позволява да се предприемат действия незабавно.
Ранно откриване на мастита.
Лечението му в ранен етап.
Бързо възстановяване и по-малко загуба на продукция.
Ефективен контрол на мастита.
Монитор коя крава или четвъртина се нуждае от лечение при пресушаване?
По-малко разходи и употреба на антибиотици.
Ефективно проследяване здравословното състояние на вимето:
Ранно откриване на заразени крави и нуждата от лечение.
Дава ясен сигнал кога млякото е готово за резервоара.Постоянно  проследяване на третираните крави:
Дава ясен сигнал, ако кравата се лекува успешно.
Дава ясен сигнал кога млякото е готово за резервоара.Директен проверка на здравето на вимето при покупка и продажба на животните
Лесен за употреба
 
Искате индивидуална оферта? Не се колебайте да ни изпратите запитване!