Новини

DELAVAL помага на млекопроизводителите с дългогодишна история от иновации
DELAVAL помага на млекопроизводителите с дългогодишна история от иновации
10.09.2019 г.

За DeLaval научните изследвания и иновациите са от основно значение за постоянния успех на млекопроизводителите. С близо 1800 патента и над 320 изобретения DeLaval има задължение като лидер на пазара да допринася за по-ефективни и устойчиви практики на доене с цел да помогнат на земеделските производители в ежедневните им предизвикателства. И те се справят отлично с това, като помагат на фермерите да бъдат по-печеливши и ефективни, като ги държат на челно място в хуманното отношение, производството на мляко и безопасността на храните.
Иновациите в тази индустрия обаче не могат да бъдат постигнати без пълното разбиране на бизнаеса на фермерите и техните предизвикателства. Затова още в началото, през 1894 г., DeLaval създава своята Hamra Farm, която е сърцето на научните изследвания и разработки. Там се разработват повечето от иновативните им решения. С над 500 крави, точно в централния офис, Hamra Farm в лицето си на производител на мляко, прилага иновациите, за да ги предложи на фермерите по най-усъвършенстван начин.


Май 2019 г. - След период на предварителни изследвания DeLaval обяви официалния старт на най-новата доилна система Parlor P500 - следващата еволюция на паралелни зали.

Уникалният дизайн представлява нов подход за придвижване на кравите спокойно, бързо и ефективно по време на  доене. Единствената зала В млечната промишленост с три варианта за контрол на потока на кравите. Тази иновация е продължение на безбройните решения, внедрявани през годините, за подпомагане на фермерите в ежедневието им.