Новини

Дни на отворени врати в животновъдни ферми пред бъдещи агро специалисти
Дни на отворени врати в животновъдни ферми пред бъдещи агро специалисти
08.11.2018 г.

На 1 ноември стартира проектът „Дни на отворени врати в животновъдни ферми“, част от „Академия 2018“, организирана от „Национален център за професионално обучение и компетентност „Америка за България“, Тракийски университет, с подкрепата на фирма „Агритоп“ ЕООД.
Целта на събитието е запознаване на студентите от специалности „Аграрно инженерство“ и „Зооинженерство“ към  Аграрен Факултет „Тракийски университет“ със съвременните технологии  внедрени в български ферми.
Фермите, които отвориха вратите си пред бъдещите агроинженери са кравеферма „ЕТ Боряна Златанова“ в с. Желязно; говедовъдна ферма на семейство Малеви в с. Самуилово; овцевъдно стопанство в гр. Долни Дъбник и овцеферма в гр. Белене.

Част от ефективните технологични решения бях представени от търговския мениджър на фирма Агритоп. Той акцентира върху внедрените от фирмата решения, които допринасят за по- висока работна ефективност, облекчаване на работните процеси и ефективен мениджмънт  във фермите.
 
„Развитието на българското животновъдство е пряко свързано с мотивирането на младите хора за образование и работа в аграрния сектор, за това подкрепихме този проект и предоставихме възможността да се покажат на терен добрите практики в българското животновъдство. Основно предизвикателство пред българските животновъди е липсата на работна ръка, идеята да покажем на студентите облика на модернизираната българска ферма и възможността бъдещата им професионална реализация да бъде в животновъдни ферми с високи технологии и автоматизирани процеси е част от цялото това развитие.“ каза Николай Стефчов, управител на фирма Агритоп, по време на обиколката в новия фирмен търговско-сервизен център в гр. Долни Дъбник.


В пловдивската кравеферма се постави акцент върху базовия модел фуражна кухня Riela с капацитет 2,0 т/ч, с която в стопанството сами приготвят висококачествени смесени фуражи; ефективното решение за почистване на оборския тор с автоматизирани въжени скреперни линии и съхранение в надземна торова лагуна; технологичното оборудване в оборите с индивидуaлно боксово отглеждане.
 

В стопанството на семейство Малеви в с. Самуилово, Сливен студентите се запознаха с  изградения през 2014 година доилен център с внедрена доилна инсталация DeLaval тип паралел 2х12. Стефан Малев, управите на фермата, представи нагледно компютъризирана система за идентификация и управление на стадото от DeLaval, с която ефективно се контролира разгоненост на животните, издоеното количество мляко, групиране на животните според лактационния период. Студентите разгледаха и наскоро реконструирания от Агритоп обор К200.
 

Вторият ден от програмата премина в овцевъдни стопанства, първата посетена бе една от най-модерните овцеферми в България с капацитет за 2000 животни. Управителят на овцефермата д-р Данаил Димитров представи висококачественото оборудване в оборите и постави акцент на оптимизирането на микро климата в оборите посредством доброто проектиране на сградите и ветрозащитните щори за контрол над естественото движение на въздуха за намаляване на амоняка във въздуха и елиминирането на влажността, без да се допускат течения.
Пред студентите той обърна особено внимание на важността на добър мениджмънт в стопанството. С доброто управление те повишават раждаемостта и намаляват смъртността при животните, също така повишават млеконадоя, използвайки мъжки животни с добра потомственост и благодарение на доилната инсталация инсталация DeLaval SG 2x36, тип паралел с бърз изход. Групата присъства на раздаването на храната за животните с фуражораздаващо ремарке и взе участие в вземане на проби от животните.


В последната посетена овцеферма в гр. Белене акцент отново беше висококачествено доене с DeLaval, вакуум системата, която отвежда млякото директно в охладителни вани за съхранението му. Тук студентите видяха затворен цикъл на производство с внедрена мини мандра и тревомат за целогодишно производство на сочни зелени фуражи.