Новини

Добрата хигиена във фермата Ви гарантира здрави и продуктивни животни
Добрата хигиена във фермата Ви гарантира здрави и продуктивни животни
29.03.2018 г.

Доходите в млечните ферми са от стадото и млякото. Бъдещият успех зависи основно от храненето и доенето, за това избора на качествени доилни инсалации и консумативи увеличат ренатабилността на фермата.
Доилните зали DeLaval са висококачествени и предназначени за малки и големи стопанства.  С тях можете да подобрите качеството на доене на животните и да намалите разходите за труд. Една модерна и ефективна доилна инсталация може да увеличи приходите във фермата, като се произвежда повече, спестявайки време и работна ръка! Предимставата на доилните инсталации DeLaval са:

  • бързи доилни процеси и бързо преминаване от една група в друга
  • бърз изход
  • здрава конструкция – високо качество и дълъг експлоатационен живот.
Изключително важно за ефективността на доилните инсталации е тяхното правилно и редовно почистване. Мастните наслоявания и мазнини се натрупват на места, на които не могат да се видят. В резултат на това се увеличават бактериите, което води  до понижаване на качеството на млякото. За да се предотварти всичко това има основни правила, които тряба да се спазват!
Задължително измивайте доилната зала и оборудването непосредствено след всяко доене с питейна вода и препарат! Правилния подбор на консумативи и почистващи препарати е от съществено значение! Препаратите DeLaval са с дълъг период на употреба и икономически рентабилни.
Киселинният препарат DeLaval Cidmax е високоефективен почистващ препарат за доилни инсталации, охладителни танкове и вани. Премахва млечния камък и е безвреден за гумените уплътнения и маркучи. Повечето препарати за почистване може да изглеждат, че ще свършат работа, но не успяват да се справят с натрупването на маслените наслоявания или нараняват гумените уплътнения и маркучите.

Препаратът DeLaval Super е хлориран алкален течен почистващ препарат за почистване и дезинфекция на оборудването за доене и охлаждащите резервоари. Той е предназначен за ефективно почистване на доилната инсталация след използване. Без съдържание на фосфати. Премахва мазнините и млечния протеин.

Винаги правете предварително доене, то дава силен сигнал за започване на доенето и дава възможност за откриване и предпазване от влизането на некачествено мляко в охладителния танк. Взимане на първи струйки е метод, който позволява да бъде изследвана всяка една четвъртина за следи от повлекла или парцалчета. Изцедете 2-3 струйки от първото мляко в чашка с цедка за първи струйки DeLaval. По този начин се постига:
  • ранно откриване на мастити;
  • отстраняване на първото, най-замърсено мляко от млечните канали;
  • стимулиране на процеса на млекоотделяне;
Винаги, при съмнение, използвайте тест за мастит. Заразените животни могат да се доят ръчно или последни, с отделен доилен апарат (след всички останали животни). DeLaval CMT калифорнийски тест за мастит е лесен, бърз тест за анализ на здравето на вимето във фермата и за определяне на това, коя четвърт е инфектирана с мастит.

Почиствайте цицките на кравите с пяна за почистване DeLaval Biofoam™. Тя е патентован пенлив разтвор за ефективно и бързо почистване на цициките преди доене. Естествената млечната киселина в състава ефективно премахва замърсявания и патогени. Глицеринът и алантоинът са отлични емолиенти с овлажняващи качества. За да се контролира мастита и да се произвежда висококачествено мляко, вимето на кравата трябва да бъде сухо и чисто, когато се поставя апарата за доене. Почиствайте вимето, като използвате утвърдени материали. Бършете вимето с хартиени или платнени кърпи, различни за всяка крава. По този начин се и стимулира вимето.
Друг много важен момент от хигиената е дезинфекцирането на вимето след всяко доене. Дезинфектирайте с утвърден разтвор за потапяне! Това е единствената най-сигурна процедура за предотвратяване разпространението на заразни маститни организми. DeLaval ЙодоФенс е силно концентриран разтвор за запечатка на йодна основа, формулиран за бързото убиване на бактерии, вируси и гъбички. Веднага след свалянето на доилния апарат се поставя дезинфекциращ разтвор на цицката – запечатка! Лабораторните тестове доказват, че с поставянето на концентрата Dipal веднага след свалянето на апарата се убиват бактериите ефективно и бързо. След 30 секунди почти 100% от причиняващите мастит бактерии са неактивни.

Правилния подбор на консумативи и почистващи препарати, редовното следене и сервиз на доилната система са от съществено значение! Остарелите и некачествени чорапи за доене и гумени уплътнения се напукват и стават пропускливи, което влияе на доенето и увеличава риска от проникване на замърсяване и бактерии. Оригиналните чорапчета на DeLavl осигуряват отлично нежно стимулиране и масажиране на вимето за пълно издояване и висок поток на млякото. Не подценявайте важността на качествените доилни чорапчета. Действието на чорапчето върху цицката стимулира кравата, осигурявайки максимален млеконадой. Използвайте оригинални доилни чорапи.

Изследвания в Швеция и Америка доказат, че млеконадоят може да намалее с до 5 % поради използване на некачествени доилни чорапчета. Скоростта на доене също се намалява (5-8 % намаление) с алтернативни доилни чорапи. Причините за това са следните:
  • Материалът на алтернативните чорапи е различен от оригиналният дори и размерите да са почти същите.
  • DeLaval, като производител на доилни машини, разработва своите доилни чорапи (размер и материал) за максимално оптимизирана работа на доилната система. DeLaval има 7 патента за производство на доилни чорапи. Тези патентовани решения липсват във алтернативните чорапи.
  • DeLaval предлага широк набор от доилни чорапи за всички нужди на клиентите. Размерът и номерът зависят много от породите на животните, стадото, типа доилна система и т.н. Оптималната структура (глава, мекота и др.) е изключително важна за правилната работа.Има много фактори, които въздействат на качеството на млякото. Спазвайки основните правила  и употребата на  оригинални консумативи и препарати  можете да повишите цялостната работа във фермата, като увеличите  млеконадоя и предотвратите появата на скъпоструващи мастити, които са основен фактор за намляванто на млекопроизводството във ферми, свързани със загуба на млечни четвъртини понякогаде и в последствие бракуване на животните.
Фирма Агритоп, официален представител на DeLaval за България, предлага на своите клиенти възможността да закупят през месец aприл на преференциални цени: алкален и киселинен препарат за измиване на доилни инсталации, вани и танкове за охлаждане и съхранение на мляко.