Реализирани проекти

Дървен обор за угояване на мъжки телета, с. Ковачица
Дървен обор за угояване на мъжки телета, с. Ковачица
28.10.2019 г.

Изграждане на обор за угояване на мъжки телета с дървена конструкция. Технологията по проекта е немска, разработена съвместно с инвеститора, „Агритоп“ и техните немски консултанти.

Първият етап от голямото инвестиционно намерение - изграждане на цялостен животновъден комплекс е реализиран през 2015г.  и представлява 
 четири обора за майки с телета
Вече е реализиран и вторият етап – изграждане на обор за угояване на мъжки телета с дървена конструкция.

Оборът е с обособени външни дворове за най-малките. Той e с конструкция от масивна дървесина. Много използвана технология във фермите за отглеждане на месодайни говеда в цяла Западна Европа. Предимствата се изразяват в естествената среда, която създава дървото, устойчивост и намалената до минимум поддръжка на сградата. Дори само столиците да са от дървесина, също е важно, защото над 85% от амоняка в сградите преминава или застоява под покрива, поради това е важно материалът да e много устойчив на агресивната амонячна среда.

Сградата е функционална и спомага допълнително по отношение на създаване на отличен микроклимат, устойчивост при експлоатация и икономическа ефективност. 
Тази съвременна сграда за отглеждане на месодайни говеда, направена от дърво, изпъква и с иновативната концепция за строителство във връзка с хуманното отношение към животните, отнасящо се за оборно отглежданите животни. 

Предимства на дървените конструкции: 

 • Устойчивост и намалената до минимум поддръжка на сградите;
 • Дървото има предимство пред какъвто и да е метал, дори и поцинкован;
 • Дървесината има от 3 до 5 ПЪТИ ПО-ДЪЛЪГ ЖИВОТ в силната на амоняк и киселини среда и не изисква поддръжка;
 • Естествената среда;
 • Спомага допълнително по отношение на създаване на отличен микроклимат;

Технологичното оборудване включва
 • Дебелостенни прегради и врати за оформяне на групи животни;
 • Диагонални решетки по хранителната пътека за обособяване на индивидуални места за хранене и тилни прегради;
 • Епоксидна смола на хранителната пътека;
 • Автоматизирани скреперни линии за почистване;
 • Прилежащо торище; 
 • Ветрозащитни щори за осигуряване на естествено движение на въздуха и създаване на оптимален микроклимат в обора; 
 • Индивидуални поилки; 
 • Ролетни врати за бързо и лесно зареждане на храната;
 • Система за измерване на тегло с компютърен модул;
 
 • Иновативна за България автоматизирана система за настилане на слама в легловите зони
 1. Пълно обезпрашаване за чист и здравословен въздух в обора
 2. Напълно автоматизирано разпръскване
 3. Сламата се раздробява надеждно
 4. Балите слама се обработват автоматично
 5. Автоматично се разпределя сламата в целия обор
 6. Качеството на отпадъците се подобрява
 7. Размерът на разпространението е регулируем
 8. Със Strohmatic разходите за слама се намаляват с 66%.
 9. Системата улавя предварително камъните, така че в легловата зона се постеля само ситно нарязана и обезпрашена слама