Реализирани проекти

Ферма за крави и биволи, с. Дерманци, Ловеч
Ферма за крави и биволи, с. Дерманци, Ловеч
07.07.2017 г.

Фермата е проектирана, изградена и оборудвана от фирма Агритоп. 
Във фермата е внедрен модерен централен млекопровод, гарантиращ отлично качество на млякото, намалявайки тежката ежедневна работа на доячите. DeLaval предлага най-добрата технология за доене при фиксирано отглеждане. Цялата програма за централния млекопровод е проектиран и изграден съгласно условията за доене и събиране на млякото. Високотехнологичните доилни апарати са с клъстери от най-висок клас. Те са с измерване на количеството мляко и система стабилизираща вакуума, за постоянен вакуум при доене, независимо от млечния поток.Също така са с DuoVac-функция, контролирана от млечния поток (нисък вакуум в предварителната фаза на доене и фазата след доене). Уникалното доене с DuoVac се адаптира индивидуално към всяко животно. 
Централният млекопровод внедрява комплексна система за управление на стадо при фиксирано отглеждане в обора - DelPro. Снабден е с ресивер за мляко, високопроизводителна вакуум помпа и автоматична миеща система.
Във фермата се отглеждат 70 бивола и 50 крави. В обора са монтирани индивидуални поилки DeLaval,които се почистват лесно и осигуряват достатъчно количество вода в минута. Почистването и оползотворяването на тора във фермата  е решено със системата за почистване на оборския тор е посредством субщанга, която отвежда тора в торова шахта.
Във фермата Агритоп доставя също и фуражораздаващо ремарке, челен товарач  Weidemann, балопреса, косачка, сеносабирач и транспортно ремарке Joskin.