Реализирани проекти

Ферма за отглеждане и угояване на крави и телета, с.Ковачица, Mонтана, 2015
Ферма за отглеждане и угояване на крави и телета, с.Ковачица, Mонтана, 2015

„С Агритоп изградихме ферма-образец, отговаряща на най-модерните тенденции за месодайно говедовъдство в Европа. Експертите на фирмата и немските им партньори покриха високите ни изисквания и крайният резултат е перфектно изпълнен проект. Фермата е проектирана и оборудвана съгласно всички изисквания и норми за ефективно отглеждане на месодайни породи говеда, което оптимизира максимално количеството и качеството на продукцията ни", Стефка Боева, представител на фермата: 
Животновъдната ферма е ферма за отглеждане и угояване на 350 крави и 125 млади животни. Тя се намира близо до Монтана. Този обект изцяло проектиран и оборудван от Агритоп се състои от четири обора за крави и телета.
Проектирането на една животновъдна ферма е водещата стъпка от процеса на изграждане и оборудването й. За това фирма Агритоп затваря цикъла като предлага на клиентите си всички услуги от една ръка. Всяка технология на отглеждане на различните видове животни налага спазване на определени стандарти по отношение строителство, оборудването и експлоатация.
Висококвалифицираните кадри във фирмата съвместно със своите чуждестранни партньори извършват проектирането на обектите и оборудването за постигане на оптимална ефективност.
Оборите в тази кравеферма са оборудвани с групови боксове за свободно боксово отглеждане с дълбока несменяема постеля. Монтирани са фиксатори на хранителната пътека, автоматизирани ветрозащитни щори. Хранителната пътека е с епоксидна смола. 
​Почистването става с телескопичен немски товарач Weideman 4512.