Фуражни кухни в България

Фуражен цех RIELA, с. Добродан

Фуражен цех Riela в биокравеферма село Добордан.
В стопанството се отглеждат 300 крави.
 
  • Иван Данчев, собственик на биокравефермата в село Добродан
„Една от важните инвестиции, която направихме с Агритоп е изграждането на собствен фуражен цех с оборудване на фирма Riela. Заедно с отглежданите се грижим и за близо 2000 дка земя, като 1200 от тях е обработваема. Произвеждаме зърно за изхранване на животните, а близо 800 дка са ливади и пасища. С цеха значително облекчихме работата във фермата. Преди с това бях ангажирани няколко души, а след внедряването му, работата се извършва механизирано - смилането, смесването и цялостното приготвяне на фуражите. От шнековете направо се зарежда фуражораздаващото ремарке“​
Искате индивидуална оферта? Не се колебайте да ни изпратите запитване!