Новини

Информационен семинар за животновъди от програмата на областна експертна комисия по животновъдство Бургас
Информационен семинар за животновъди от програмата на областна експертна комисия по животновъдство Бургас
16.06.2017 г.

По покана на Областна дирекция "Земеделие", фирма "Агритоп" взе участие в информационен семинар съгласно Програмата на Областна експертна комисия по животновъдство Бургас за 2017 г. Семинарът се проведе на 13 юни 2017г., в гр. Средец, в присъствие на 35 говедовъди и овцевъди от района на Община Средец.

Лектора подробно запозна фермерите с необходимостта от правилното планиране, изграждане и оборудване на говедовъдните и овцевъдни ферми, за да може успешно и качествено да се управлява животновъдния бизнес.  Наблегна на необходимостта от правилно отношение на фермера към храненето на животните, качественото доене, навременно охлаждане и съхранение на млякото, стриктното спазване на професионална хигиена за здрави и продуктивни на животни, оптимален микроклимат, съхранението и оползотворяването на оборския тор. Акцент в лекцията му беше устойчивото развитие  на българското животновъдство. Представи работещи решения, внедрени в много български ферми, които са довели до повишаване на продуктивността на животните и съответно рентабилността на фермите.
Основните теми в лекцията бяха:

  • Внедряване на нови технологии за печелившо животновъдство;
  • Правилно проектиране и оборудване на животновъдни ферми;
  • Модерно и ефективно отглеждане на овце;
  • Професионална хигиена за намаляване на разходите във фермата;
  • Доене-видове доилни инсталации, охлаждане и съхранение на млякото и системи за управление на стадото;
Информационният форум беше открит от г-жа Лидия Станкова - Директор на ОД “Земеделие“ Бургас. Тя накратко запозна присъстващите животновъди с изпълнените дейности до момента на Областна експертна комисия по животновъдство Бургас. Призова фермерите да правят предложения и търсят за съдействие ОЕКЖ Бургас при всички случаи когато имат необходимост от помощ и подкрепа.

Вторият лектор на семинара беше проф. Стайка Лалева- Директор на Земеделски институт гр. Стара Загора. Лекцията й бе насочена към репродукцията при крави и овце.