Новини

Какви са последствията от топлинния стрес и как да се справим?
Какви са последствията от топлинния стрес и как да се справим?
24.06.2017 г.

Топлинният стрес влошава общото състояние на животните, намалява производството на мляко и маслеността му, намалява и репродуктивността на животните. Затова фермерите трябва да знаят как да решат проблемите свързани с него.

Млечната крава, подложена на топлинен стрес, е в режим на оцеляване. Нейният прием на храна може да намалее с 35%. Засегнатите животни ще се опитват да се охладят, това означава, че те ще предпочетат да стоят прави, вместо да лежат, което, от своя страна, води до усложнения с копитата и със здравословното състояние на вимето.

Влиянието на температурата върху животното се засилва с увеличаване на влажността на въздуха. Особено опасни за кравите са комбинациите както на ниска, така и на висока температура с висока влажност. Когато температурата на въздуха надвиши 22°c, кравите започват да показват признаци на топлинен стрес. Производството на мляко може да намалее дори и при температура по-ниска от 22°c, ако кравата е изложена на топлина за дълъг период от време.

От всички фактори температурата и влажността са най-важните. Първото и най-важно нещо, което трябва да осигури сградата на една говедовъдна ферма, е именно ефективно и с минимални разходи поддържане на оптимални температура и влажност. Продуктивността на животните зависи не само от нивото и пълноценността на храненето, микроклиматът може да повлияе до 30-40 % върху продуктивността на животните.


Съвет от нашите специалистите:

Създаване на оптимален микроклимат в обора, защото свежият въздух е предпоставка животните ви да са по-здрави, по-производителни, а също така и по-плодовити.
Това може да постигнете с автоматични щори със сензори за вятър и температура, както и с вентилатори за оборите.
За постигане на максималнния потенциал на една крава в производството на мляко е необходим оптимален вътрешен климат през цялата година. Високите нива на влага, газовете от оборския тор, праховите концентрации и други патогени, които се намират в непроветрени или слабо вентилирани животновъдни сгради, създават отрицателна среда за животните. Застоялият въздух също може да повлияе отрицателно върху производството на мляко и качеството му.
Вентилаторите спомагат за справянето с топлинния стрес, но е необходимо експертно планиране на броя и местата за поставяне на вентилаторите!

Поставянето на вентилатори на стратегически места е първата стъпка в осигуряването на допълнително охлаждане на кравите, като се приеме, че вече съществува достатъчна естествена вентилация и винаги има достатъчно прясна вода.
Проучвания показват, че въздушният поток със скорост от 2-3 метра в секунда значително ще спомогне за поддържането на комфортна температура за кравите.
Притоците на свеж въздух около животните води до намаляване на топлинния стрес. Вентилаторите Delaval, които Агритоп могат да се справят с проветряването на цялата зала. Те точно насочват въздушния поток към кравите, при правилното им монтиране. Те са лесни за поддръжка, икономически ефективни и  изключително безшумни.  

Най – важните зони, в които е добре да монтирате вентилатори са: доилната зала, чакалнята и зоната на хранене.
Ефектите от топлинния стрес върху физиологията, репродуктивността и производителността на млечните крави са обект на много изследвания и са добре документирани. Топлинният стрес води до намалена доходност от млякото и намалена репродуктивност, съответно  до икономически загуби за млекопроизводителите! Изследванията показват, че топлинният стрес в края на бременността намалява теглото на новороденото и производството на мляко след това.Изследванията показват, че топлинният стрес в края на бременността намалява теглото на новороденото и производството на мляко след това.
Загубите от топлинния стрес са много повече от това да инвестирате  в създаване на оптимален микроклимат в обора и за охлаждане на кравите.


Охлаждане е с оросители. Много ефикасен метод, но работещ винаги в комбинация с вентилатори. 
Оросителите могат да бъдат монтирани на тилната преграда или фиксаторите на хранителната пътека и в чакалнята.

Вода 24/7/365
Съществен фактор за справяне с топлинния стрес е наличието на вода по всяко време, защото кравите пият между 90 и 140 литра вода на ден в горещите дни. Водата трябва да бъде чиста и лесно достъпна за животните.
Монтирането на подходящи поилки на подходящи места, освен че предпазва кравите от топлинен стрес, дава възможност на животните да пият повече, ядат повече и да произвеждат повече мляко.
Да осигурите достъп до вода, по всяко време е от съществено значение, особено в горещите летни дни. Водата трябва да бъде чиста и лесно достъпна за животните.

Агритоп предлага цялостни решения за оросителни и вентилационни системи, както и пълна гама поилки, които дават възможност животните да приемат чиста вода всяка секунда от деня. Поилките  са лесни за инсталиране, за почистване и поддръжка.