Новини

Консумативите на DeLaval  предлагат оптимални условия за увеличаване на млеконадоя и високо качество на млякото.
Консумативите на DeLaval предлагат оптимални условия за увеличаване на млеконадоя и високо качество на млякото.
29.03.2017 г.

Осигурете си по-качествено мляко  с оригиналните консумативи на DeLaval

Ако доилната инсталацията не се почиства правилно, Вие вероятно няма да успеете да го видите. Това е така защото мастните наслоявания и мазнини се натрупват на места, на които не могат да се видят. В резултат на това се увеличават бактериите, което води  до понижаване на качеството на млякото . За да се предотварти всичко това има основни правила, които тряба да се спазват.
Качественото доене зависи от добрата подготовка на вимето преди издояване:  стимулиранена вимето за максимално издояване,  висок поток на млякото, бързо издояване и защитата на млякото чрез правилно съхранение.


Важни стъпки преди доене са редовното преглеждане на информацията за състоянието на вимето и качеството на млякото. Добре е да  развиете система за маркиране и следене на животните за да се наблюдават промените, които могат да настъпят.


Независимо от системата на отглеждане или размера на стадото, първо се доят юниците, след това скоротелните крави и накрая основното стадо.
Винаги правете предварително доене, то e мощен сигнал за започване на доенето и дава възможност за откриване и предпазване от влизането на некачествено мляко в охладителния танк. Изцедете 2-3 струйки от първото мляко в чашка за предварително доене и го изследвайте. Измивайте  пода на залата преди следващата група крави да влезе.


Добрата грижа за вимето гарантира здравето на животните , високия млеконадой и висококачествено мляко. Маститът е несъмнено най-скъпо струващата болест. За да се предотврати е изключително важна хигиената  преди доене, която предпазва от бактерии и замърсяване на млякото.
За да се контролира мастита и да се произвежда висококачествено мляко , вимето на кравата трябва да бъде сухо и чисто, когато се поставя апарата за доене. Почиствайте вимето, като използвате утвърдени материали. Бършете вимето, използвайки за подсушаване хартиени или платнени кърпи, различни за всяка крава.Дезинфекцирайте вимето след всяко доене. Дезинфектирайте в утвърден разтвор за потапяне или със спрей възможно най-бързо след доенето. Това е единствената най-сигурна процедура за предотвратяване разпространението на заразни маститни организми.


Основен фактор за запазване на високото качество на  млякото, съответно и на печалбата във фермата е качественото почистване на доилната инсталация и оборудването за съхранение на млякото.  Повечето препарати за почистване може да изглеждат, че ще свършат работа, но не успяват да се справят с натрупването на маслените наслоявания или нараняват гумените уплътнения и маркучите. Препаратите  DeLaval са специално предназначен за почистване на доилни инсталации. Фермерите отлично знаят, че високите нива на бактерии водят до по-ниски цени на млякото. За това правилния подбор на консумативи и почистващи препарати и редовното следене и сервиз на доилната система е от съществено значение.


Изключително важно е правилното  охлаждане на  млякото. Ефикасното охлаждане на суровото мляко след доене е най-добрият начин да се предотврати развитието на бактерии в млякото. Когато излезе от вимето, млякото е с темпе ратура около 36°, топлината трябва бързо да бъде отнета и млякото трябва да бъде предпазено от замърсяване.  Подходящата температура на охлаждане значително намалява или спира развитието на повечето бактерии.
Редовно следете качеството на млякото, състоянието на доилната техника и данните от млеконадоя. Редовната смяна на чорапчетата и гумените уплътнения в доилната инсталация съгласно инструкциите, гарантира дълъг експлоатационен живот.  Остарелите гумени уплътнения се напукват и стават пропускливи, което влияе на доенето и увеличава риска от проникване на замърсяване и бактерии.  Осигурявайте си цялостен сервиз на доилната система.


Има много фактори, които въздействат на качеството на млякото. Спазвайки основните правила  и употребата на  оригинални консумативи и препарати  можете да повишите цялостната работа във фермата, като увеличите  млеконадоя и предотвратите появата на скъпоструващи болести.