Новини

Кой е най-ефективният метод за съхранение и хомогенизиране на оборски тор?
Кой е най-ефективният метод за съхранение и хомогенизиране на оборски тор?
11.08.2022 г.

Компонентите на оборския тор го правят богат ресурс с огромна стойност. Високата стойност на естествения тор е намерена в неговите хранителни вещества, азот, фосфор, калий, в органичната материя и енергийния потенциал.
Неговите съставни части се използват като ресурс за земеделието за подобряване на качеството на почвата.
 
Не случайно все повече модерното земеделие се обръща към този екологичен и по-евтин начин за наторяване. А с драстичното нарастване на цените на изкуствените торове, оборският тор все повече придобива статут на  „кафявото“ злато за фермерите!
 

​И с основателна причината за това – той е богат природен ресурс, с невероятен потенциал за наторяване, който позволява да се увеличи добивът на обработваемите площи и пасищата и то с намалени разходи.
 
Правилното съхранение и използване на оборски тор минимизира замърсяването и помага за изграждането на здрави почви.
 
Най-ефективната форма за съхранение, за хомогенизиране и с най-ниски инвестиционни и експлоатационни разходи остава съхранението му във вкопани лагуни с хомогенизиране с тракторен миксер.
 
  • Този вид лагуни е най-сигурния и стабилен начин за съхранение, а хомогенизирането с тракторен миксер, който използва мощността на силоотводния вал на трактора е много икономически рентабилен метод.
  • Хомогенизирането се извършва само веднъж преди сезона и то за броени часове при малки и средни по обем лагуни и най-много за денонощие при по-големи обеми.
 

За сравнение кръгъл надземен резервоар за оборски тор се нуждае от ежедневно хомогенизиране, в случите когато височината му е над 3 метра. При кръглите силози с височина над 3 метра, поради голямата им дълбочина, се налага употреба на повече от един електрически миксер, който трябва да се включва, за да хомогенизира всеки ден. Което означава по-висока стойност на инвестицията и повече експлоатационна разходи.
 
Екипът на Агритоп разработва решения свързани с правилното съхранение и оползотворяване на оборски тор от 20 години. Ние работим с европейски експерти в сферата и сме натрупали уникален опит, който се потвърждава от удовлетвореността на нашите клиенти.
 
Оставайки верни на нашите основни компетенции и принципи, които ни доведоха да бъдем пазарен лидер през тези години - с разработването и реализацията на оптимизирани решения без това да е за сметка на качеството и ефективността.
Ние предлагаме цялостни решения, които Ви дават надеждна съвременна система за целия път на тора от обора до полето.

Нашият екип е подготвен за консултации и решения съобразени с индивидуалните изисквания за земеделските производители и техните специфики на производство.
 
Можете да се свържете с нас за всякакви въпроси, консултации и огледи в стопаството Ви.