Реализирани проекти

Кравеферма, с. Добриново, област Бургас
Кравеферма, с. Добриново, област Бургас

"Започнах да се занимавам с животновъдство преди 12 години, няколко години по късно започнах да работя с фирма Агритоп. Имаме изпълнени вече няколко проекта. И днес продължаваме партньорството си, защото са професионалисти и много коректни. Техниката и оборудването, което сме закупили от тях е изключително качествена, сервиза също, което в нашия бранш е от много голямо занчение"Господин Иванов, Рока-Агромилк ООД
В Кравеферма  в село Добриново се отглеждат свободно боксово 302 млечни крави и поголовието им.Фирма Агритоп реконструира и оборудва два обора. Оборудването в оборите включва: доилна зала DeLaval, млечно такси, четири лини скрепери за почистване на тора, чесалки за крави.
Техниката закупена от фирмата е: фуражораздаващо ремарке, тороразпръскващо ремарке Joskin, телескопичен товарач Weidemann, поливни машини Irtec.
Фуражна кухня RIELA за самостоятелно произвеждане на качествени фуражи във фермата.
С фуражните кухни RIELA  можете сами да определяте и следите състава на храните в съответствие с нуждите на животните, според техните вид, възраст и състояние.