Реализирани проекти

Кравеферма Караджа-ФАГ, с. Драгомъж, Исперих
Кравеферма Караджа-ФАГ, с. Драгомъж, Исперих
30.06.2020 г.

Проектиране и оборудване на животновъдно стопанство за млечни крави.
Стопанството се състои от две сгради за отглеждане на животните и една сграда с доилна зала, млечно отделение и родилно.
Агритоп внедрява в стопанството
 доилна зала DeLaval PARALLEL 2x16 с автоматично отнемане на доилните апарати, електронно измерване на млякото и отчитане на кръв и електропроводимост.
Висококачествена вакуум система отвежда млякото директно в
охладителен млечен танк DeLaval за съхранението му. Така се гарантира високата хигиена и запазване на качеството на млякото, което няма директен достъп с въздуха и обкръжаващата среда.
Модерната доилна инсталация внедрява във фермата системи за автоматизация чрез компютъризирана
система за идентификация и управление на стадото от DeLaval DELPRO. Така всяко животно се идентифицира индивидуално от системата и ефективно може да бъде контролирана разгоненост на животните, издоеното количество мляко, групиране на животните според лактационния период и още много други ежедневни операции. DeLaval DELPRO спестява много часове труд ежедневно, като в същото време имате по-добър контрол над управлението на цялата ферма. В сградата е проектирана и оборудвана селекционна зона с чакалня.

Технологичното оборудване на проектираната от Агритоп сграда за отглеждане на животните включва: 
Система за почистване и извеждане на тора с въжена скреперна линия за торова пътека, торов скрепер, миксер-хомогенизатор RECK в приемната шахта. Торът се съхранява във
вкопана лагуна, изградена от Агритоп.
Двустранен хранителен фронт с фиксатори и покритие от епоксидна смола на хранителната пътека.


Комфортът на животните с осигурен с индивидуално боксово отглеждане на животните. Боксовете са с изключително меки и здрави синтетични матраци с влагоустойчиво покритие, което ги държи сухи и без микроби. Сградите са отворени надлъжно с монтирани немски ветрозащитни щори, които са изработени от най-висококачествени материали и нямат аналог с никой друг продукт на пазара. С тях доказано се постига отличен микроклимат с естествено движение на въздуха и естествена светлина в сградите.
Монтирани са люлеещи се чесалки за крави DeLava, които подобряват комфорта и здравето на кравите и повишават тяхната производителност.
Монтирани са групови поилки, така че животните да имат достъп до свежа и чиста вода 24/7. Поилките са с лесно почистване и поддръжка.

Прочетете още за ферма Караджа-ФАГ