Реализирани проекти

Кравеферма, с. Марково, Шумен
Кравеферма, с. Марково, Шумен

„Сами разбрахме, че механизирането е начина да продължим с животновъдството, което е нашата основна дейност. Вече вървим само в тази посока – да намалим максимално ръчния труд, защото работна ръка трудно се намира. Започнахме да работим с Агритоп, защото  ни предложиха подходящи за нас решения“, Георги Георгиев, собственик на кравефермата

В кравефермата се отглеждат млечни крави и тяхното поголовие. Агритоп внедрява система за почистване на тора в обора със скрепери и централен млекопровод DeLaval с шест доилни апарата и охладителен танк за съхранение на млякото DeLaval.

Механизирането на тези два основни за млечните ферми процеси значително облекчава работните процеси и води до намаляване на работниците - от шест работника сега е необходим само един за обслужване на обора.
В стопанството работят още, закупени от Агритоп, телехендлер Weidemann 4512, фуражораздаващо ремарке и балопреса.