Реализирани проекти

Кравеферма, с. Трем, Шумен
Кравеферма, с. Трем, Шумен
13.03.2019 г.

„В обора цялото оборудване е от Агритоп – гумени матраци за легла, делители, тилна тръба по хранителния фронт, система за почистване на тора и чесалки. По това оборудване за 10 години не съм променял или поправял нищо. Това мога да нарека възвръщаемост на инвестицията. В момента изграждаме нов обор отново с тях!“, Самет Басри
Първият обор в стопанството е проектиран и оборудван от фирма Агритоп през 2010 г.
Отворени страничните фасади с ветрозащитни щори, осигуряващо много добро движение на въздуха в сградата по естествен начин - намаляване на амоняка във въздуха и навлизане на свеж въздух и оптимизиране на климата.
Технологичното оборудване в сградата, достаено и монтирано от фирма Агритоп, включва: гумени матраци за легла, делители, тилна тръба по хранителния фронт, система за почистване на тора, поилки и чесалки DELAVAL. 
Технологично решение за почистване и съхранение на тора в обора - система с която торта на животните отива по автоматичен начин в лагуна за съхранение на тора.
По този начин намалихме се оптимизира работния процес и намалява персонала, обслужващ животните отглеждани в обор. 
Съхраненият оборски тор отива за наторяване на земите. Наторяването се извършва с две цистерни Joskin. Това повиши ефективността и добива на обработваемите площи. Още след първите 2-3 години е постигната 35 % икономия на торене на третираните с оборски тор полета.