Реализирани проекти

Кравеферма с. Трем - Цялостно проектиране и оборудване на нов обор
Кравеферма с. Трем - Цялостно проектиране и оборудване на нов обор
31.07.2020 г.

"Избрах Агритоп отново да изпълнят проекта, защото вече съм убеден в качеството на оборудването и ефективността на технологичните решения, които внедряват. Много важно за мен е също, че от тях получавам цялостно решение.", Самет Басри, управител на “Екани” АД 
След реализирането на първия проект на фирма “Екани” през 2010 г. в животновъдното им стопанство Агритоп изцяло проектира и оборудва нова сграда за 130 дойни крави.
"Целта на тези инвестиции, които правим е да оптимизираме ежедневните работни задачи, да минимизираме още разходите, да поддържаме добро състояние на животните, съответно да повишаваме качеството и увеличаваме производството. С работещите технологични решения от Агритоп успяваме да го постигнем!"

​Технологичното оборудване включва:

 • Единични и двойни боксове за крави с  поцинковани конструкции
 • Гумена настилка за боксове за крави изработени от специален гумен материал, издържлив на високо натоварване
 • Поцинковани парапети за разделяне на коридори и/или групи животни
 • Ограничители за хранително - торовите и фуражни пътеки с поцинковани конструкции с тилна тръба;
 • Покритие от епоксидна смола на хранителната пътека
 • Двукрили врати за обор с поцинковани рамки
 • Ролетни врати за хранителната пътека с ел.задвижване,
 • Система за оптимизиране на микроклимата в обора с ветрозащитни щори с електрозадвижване;
 • Групови оборни поилки с долно оттичане с поплавък и защита против замръзване
 • Електрически роторни чесалки за крави DeLaval
 • Оборени вентилатори DeLaval
 • Система за автоматично почистване и съхранение на оборския тора, която включва:
 - Въжена скреперна торова линия
 - Съоръжение за изпомпване на течен тор с потопяема помпа
 - Съоръжение за хомогенизиране на течен тор, потопяем миксер от неръждаема стомана

 
"Същата система внедрихме и преди 10 години в първия обор и не сме имали никакъв проблем с нея! С този вид почистване торът на животните отива по автоматичен начин в лагуна, която Агритоп изчислиха, за да можем да го съхраняваме за 4 месеца. По този начин намалихме персонала за този обор и за отглеждането на животните. Това всичко е част от цялостната ефективност, от която идва печалба. Съхраненият оборски тор  отива само за наторяване на земите ни. Наторяването извършваме с две цистерни Joskin. Това повиши добива на обработваемите площи. 
Най-важното е, че след 2-3 години постигнахме 35 % икономия на торене на третираните с оборски тор полета. По този начин животновъдството ни допринася добавена стойност към земеделието.", Самет Басри