Реализирани проекти

Кравеферма, с. Венец
Кравеферма, с. Венец
22.07.2020 г.

Оборудване на кравеферма за отглеждане на млечни крави.
Във фермата на семейство Узунови Агритоп изпълнява проект през 2006 година. И днес оборудването е работещо и в отлично експлоатационно състояние.


Оборудването включва:

  • Боксове тип "Комфорт"
  • Преградни врати
  • Въжени торови скрепери
  • Ветрозащитни щори
  • Ролетни врати
  • Цистерна за оползотворяване на оборски тор JOSKIN
  • Товарач Weidemann