Видео

Кравеферма, с. Желязно, Пловдив

Нова модерна кравеферма изцяло оборудвана от фирма Агритоп