Реализирани проекти

Кравеферма, с.  Желязно, Пловдив, 2015 г. (ВИДЕО)
Кравеферма, с. Желязно, Пловдив, 2015 г. (ВИДЕО)


"Ще продължаваме да работим с „Агритоп”, тъй като сме много доволни от съвместната ни работа. Спрели сме избора си на тях, защото са професионалисти, гъвкави са и са на разположение 24 часа в денонощието.", Д-р Мариел Мерджанов, управител на кравефермата: 
Обектът се състои от обор за крави, обор за телета и млади животни, доилна зала Delaval тип Рибена кост 2 х 10. Модерната доилна инсталация внедрява във фермата системи за автоматизация чрез компютъризирана система за идентификация и управление на стадото от DeLaval, т.нар.системаALPRO. Така всяко животно се идентифицира индивидуално от системата и ефективно може да бъде контролирана разгоненост на животните, издоеното количество мляко, групиране на животните според лактационния период и т.н., охладителен танк за мляко, родилно.
Едновременно могат да се издояват 20 животни, чрез доилни апарати вакуум система, която отвежда млякото директно в охладителен млечен танк за съхранение на мляко. Така се гарантира високата хигиена и запазване на качеството на млякото, което няма директен достъп с въздуха и обкръжаващата среда.

Кравефермата се състои от обор за крави с индивидуaлно боксово отглеждане, боксовете са покрити със синтетична настилка, която е мека за кравите поради съставните си елементи и осигурява необходимата мекота и удобство, като в същото време изработена от специална устойчива на износване и лесни за почистване материали. предимството на индивидуaлно боксово отглеждане е осигуряване на по-голямо спокойствие и защита на животните. В оборите са монтирани ветрозащитни щори със сензор за температура, скорост на вятъра и дъжд,  през които влиза чист въздух. Най-благоприятен ефект от щорите се наблюдава в горещите летни дни и при силни ветрове. В единия случай позволяват естествена вентилация, а в другия – спират евентуално течение в обора.
С цел създаване на оптимални условия за здравето и комфорт на животните през горещите летниса монтирани специализирани оборни вентилатори. Вентилаторите са монтирани в подпокривното пространство и бавно задвижват въздушните маси в обора и намаляват топлинния стрес на животните. 
Телетата се отглеждат в индивидуални боксове.

Почистването на торовата маса става с помощта на автоматизирани въжени скреперни линии.

В обекта фирма Агритоп са изградили също и силажни ями, фуражна кухня Riela и торова лагуна.

(ВИЖ ВИДЕО)