Реализирани проекти

Кравеферма за 120 животни в село Ярлово
Кравеферма за 120 животни в село Ярлово
18.05.2021 г.

Проектиране, изграждане и оборудване на ферма за отглеждане на млечни крави.

Цялостно оборудване на ферма за млчени крави и внедрена доилна залата DeLaval, тип Рибена кост 2х6 с електропулсатори, автоматично отнемане на доилните апарати и отчитане потока на млякото с чакалня, с капацитет да поеме група животни. Придвижването на животните  от легловите зони до доилната зала ще се извършва за кратко време, съответно ще съкрати общото време за издояване и ще повиши мерките за биосигурност. Излизането на кравите след доене се извършва обратно по най-краткия път директно към зоната за отглеждане на животните.Към доилната зала има помещение за съхранение на млякото с разположен вътре охладителен танк за мляко, миеща система към доилната зала и висококачествена вакуум помпа.
DeLaval произвеждат най-висококачествените вакуум системи. Вакуум помпата е един от ключовите компоненти в доилна система. Тя осигурява вакуум за ефективно извличане и транспортиране на млякото, както и за ефективното почистване на цялата система.
Гамата вакуум помпи DeLaval гарантират, че вакуум регулаторите, пулсаторите и апаратите за доене оптимално функционират в гладък и прецизен процес на доене, благодарение на стабилното ниво на вакуум. Резултатът е по-добро качество на млякото и по-висока производителност в стопанството.

За отглеждане на животните и техния комфорт оборудвахме фермата с:

  • Единични и двойни боксовете. Те са изработени от висдококачествена горещо поцинкована стомана и са в специална форма, осигуряваща отлична позиция за почивка на животните, гарантираща както удобството на животното, така и точното очертаване на мястото за лежане. Това не позволява на животните да се извъртат встрани.
  • Пред боксовете е монтирана дървена талпа, която предотвъртява придвижването на животните напред, като повишава тяхната безопастност и повишава хигиената, запазвайки правилното положение на лежане на кравите.
  • Подовете на боксовете са покрити с много здрави и меки немски синтетични матраци с влагоустойчиво покритие. Състава на матраците дава освен еобходимата мекота и удобство също и висока хигиена в леглата и в обора. Тези матраци са с доказана над 10 годишна експлоатация в български ферми.
  • Автоматизирана система за почистване и извеждане на тора с въжена скреперна линия за торова пътека;
  • Едностранен хранителен фронт с тилна преграда и покритие от епоксидна смола на хранителната пътека;
  • Групови оборни поилки с поплавък, съобръзен с броя на животните;
  • За поддържане доброто здраве, хигиена и комфорт на животните на прокарите са предвидени и специални люлеещи се чесалки за крави DeLaval. Те допринасят за  хуманното отношение към животните и повишаване на тяхната производителност. Влакната от качествени суровини осигуряват високо ниво на комфорт на животните, докато почистват кожите и стимулират кръвообращението. Спомагат за спокойствието им, подобряват здравето, намаляват риска от кожни заболявания, като спомагат и за трафика;
  • Микроклиматът в обора се изпълнява посредством ветрозащитни щори с ел.задвижване – в помещението с доилна зала и в помещението за отглеждане на животните, през които влиза чист въздух. На билото на сградата в средата/горната част на покрива има вентилационен отвор, който служи за осветление и вентилация, през която излиза застоялият въздух, където се монтира ветрозащитна щора с ел.задвижване. Щорите са с ел. задвижване, което позволява бързо отваряне и затваряне на страните и навлизане на чист въздух.
  • Допълнително са монтирани оборни вентилатори, които бавно раздвижват въздуха в сградата през летните месеци.
  • За нуждите на кравефермата внедрихме висококачествена фуражна кухня, с която фермерите сами и автиоматизирано ще приготвят необходимите комбинирани фуражи. С прецизно дозиране и директно зареждане на фуражораздаващо ремарке;