Реализирани проекти

Кравеферма за месодайни крави, село Босна
Кравеферма за месодайни крави, село Босна
01.11.2019 г.

В стопанството на Агрозем милк пре 2019 изпълнихме проект с изграждане на дворно пространство към боксове при съществуващ обор и покрита хранителна пътека.
Дворчетата са от поцинковани врати, а хранителният фронт е решен с регулируема при всеки бокс двуредова тилна тръба спрямо възрастта на животните. 

Оборудването включва и външни термопоилки, осигуряващи защита против замръзване до -30°С.
Фуражът за изхранване на животните се консервира и съхранява с машина за съхранение на силаж в полиетиленови чували Budissa Bag RT5000.
Храненето се извършва с Weidemann T4512, оборудван с кофа за раздаване.
Т4512 се използва и за почти всички останали работни задачи във фермата с базовото си оборудване - стандартна кофа и палетни вилици.

През 2023 година изпълнихме втори проект във кравефермата с изграждане на външна торова пътека с монтиране  на система почистване на тор и изграждане на лагуна за съхранение на оборския тор с прилежащата техника за хомогенизиране.