Новини

Месодайна ферма в с. Ковачица - образец на най-съвременното европейско животновъдство
Месодайна ферма в с. Ковачица - образец на най-съвременното европейско животновъдство
07.06.2018 г.

Традицията за отглеждане на специални месодайни породи говеда в България бавно се установява. Расте и броят на фермерите, които са открили потенциала на този вид животновъдство. Пример за това е животновъдния комплекс на фирма ЕТ Митко Боев. Търсейки работещи решения за условията и средата, в които работят те успяват да създадат ферма-образец, отговаряща на най-модерните тенденции за месодайно говедовъдство в Европа.

СТАДАТА
Фермата се намира в Северозападна България в село Ковачица, област Монтана. В нея се отглеждат около 650 животни -  500 майки, които формират репродуктивното стадо и около 150 телета за угояване. Животните в стопанството са от породите Абърдийн Ангус и Лимузин, които са вписани в родословната книга към НАМГБ и стада с педигре животни от породите Кианина и Маркиджана. Италианската порода Кианина е на едно от първите места сред породите за месо по интензивност на растеж. При угояване животните натрупват предимно мускулатура с минимални количества тлъстини. Месото е с червен цвят, много нежно и вкусно. Кланичният рандеман е 62-64%.
 

Стопанството на фирма ЕТ Митко Боев стартира животновъдната си дейност преди 8 години. Първото стадо, което купуват е от породата Абърдин Ангъс от Германия, постепенно надграждат и с другите три породи. Като най-адаптивни за нашите условия, разбира се, определят Абърдийн Ангус. Закупуването на тази порода е именно за създаване на кръстоски между месодайните породи с цел по-висок рандеман на месо (65-70%). Освен високият клиничен рандеман тази порода се характеризира и  с високата скорозрелост, добрата аклиматизационна способност, добрата месна продуктивност, високото качество на месото - отлично мраморирано, крехко, тънковлакнесто и вкусно.

ФЕРМАТА
Силно развитото зърно производство в района, с повече обработваеми площи и по-малкото пасища, определят и приложеното смесено отглеждане на животните. Половината от годината животните са на паша, а зимните месеци се отглеждат в модерни обори.
„В Ирландия например, месодайните говеда се отглеждат предимно пасищно, но там почти 100% от тревните площи са пасища с 16 % протеин в тях, в България нещата не стоят точно така – повечето пасища са необлагородени“, обясняват от фирмата.

 
Изградените четири обора във фермата за майки с телета е първият вече изпълнен етап от голямото инвестиционно намерение, което се реализира с партньорството на фирма „Агритоп“ и представлява изграждане на цялостен животновъден комплекс.
В момента стартира реализирането на втория етап – изграждане на дървен обор за угояване на мъжки телета. Изцяло технологията по проекта е немска, разработена от „Агритоп“ съвместно със своите немски консултанти. Интересен елемент от изграждането на обора е, че ще бъде с покрив от изцяло дървена конструкция. Такива са над 90% от фермите за  отглеждане на месодайни говеда в цяла Западна Европа. Оказва се и много подходяща за България. Висококачествената дървесина, която се използва е правилно обработено - импрегнирано със специални (нетоксични за животните) грундове и химикали, спазвайки всички изисквания на европейските регламенти. 
Предимствата се изразяват в естествената среда, която създава дървото и намалената до минимум поддръжка на фермите, практически не може да корозира или гние, само може да се почиства през годините. Дървото има предимство пред какъвто и да е метал, дори и поцинкован. Дървесината има 3 до 5 пъти по-дълъг живот в силната на амоняк и киселини среда. Дори само столиците да са от дървесина, също е важно, тъй като над 85% от амонякът в сградите преминава (или застоява) под покрива.


ПАРТНЬОРСТВОТО
               „В лицето на „Агритоп“ открихме истински партньори. От тях, освен че закупуваме определено оборудване или машина, ние получаваме едно цялостно решение! Процесът на работа ни е съвместен – между нас, „Агритоп“ и немските консултанти. С проучване и търсене ние заедно достигаме до работещото решение, което да е приложимo и функционално за нас и условията, в които работим. Защото няма точна формула за най-добрия начин за отглеждане и оборудване на месодайните ферми. Всеки трябва да разгледа и оцени собствените си условия и средата, в която работи и да прецени спрямо тях, как да инвестира и работи.“, казва Стефка Боева, Прокурист на дружеството. Фермата е проектирана и оборудвана съгласно всички изисквания и норми за ефективно отглеждане на месодайни породи говеда. Модерното оборудване във фермата осигурява най-добри условия за отглеждане на животните: автоматизирани ветрозащитни щори, които предпазват от течения, ролетни врати, тилни ограничители, преградни панели, незамръзващи поилки, пасищни хранилки, покрити хранителни пътеки с епоксидна смола, станок с електронна мерителна система за манипулация на животните и т.н. Всички тези внедрени работещи решения създават безпроблемно оборно отглеждане на месодайните говеда за типичните климатични условия на района, характеризиращ се с много ниски температури и силен вятър през зимните месеци.

ПРОДУКЦИЯТА
Изхранването и отглеждането на животните е с гарантирано качество, което оптимизира максимално количеството и качеството на продукцията. По-голямата част от фуражите се произвеждат в стопанството. Отличните условия на отглеждане на тези елитни породи – паша през летните месеци в чистите райони на река Дунав, оборното отглеждане през зимата с функционално, качествено оборудване, подобряването на генетичната им стойност и добрият  мениджмънд на фермата, довеждат до висококачествен краен продукт.

През последните години у нас се усеща тенденция на засилване на интереса към качествените храни, засилва се и търсенето на прясно телешко месо, както и на ХоРеКа сектора, всичко това води и до стимул и стремеж за развитие на месодайното говедовъдство в България.
Поставено е началото, браншът е стимулиран от засилващото се потребление, но за да се разгърне пълният му потенциал са необходими съществени усилия.
„Формулата на успеха в сектора е браншовото обединение и работещи структури на обединението.“, допълва Стефка Боева.
Ясните планове за бъдещето и силния бизнес усет отвеждат управленския екип на фермата  към един сравнително нов подход за реализиране на продукцията – мобилен магазин за продажба на прясно телешко месо директно от фермата. Продукцията се реализира с регистрираната търговска марка „Мерата“.

„Поради липса прозрачни условия за работа, като организатори и участници на пазара и с цел да оптимизираме разходите за търговска площ, ние регистрирахме мобилен магазин за директни продажби на прясно телешко месо от фермата. Мобилността му ни дава предимството да бъдем на различни пазари и най-вече да продаваме в категорията прясно телешко месо. Интересът към магазина е голям, вече имаме изградена редовна клиентела и предстои през есента да пуснем втори мобилен магазин.“
Добрите практики приложени във фермата и амбициозните бъдещи планове на собствениците на месодайната ферма са доказателство, че в България има съвременен животновъден бизнес.