Новини

Модерна кравеферма откри Агритоп край Сливен
Модерна кравеферма откри Агритоп край Сливен
20.09.2015 г.

Фермата е за отглеждане на млечни крави и млади телета, намира се в с. Глуфишево.
Оборудването е на шведския производител DeLaval, световен лидер в техниката за доене и охлаждане на мляко, оборудване за животновъдни ферми за отглеждане на крави, биволи, овце и кози. Високотехнологичната система за доене е доставена от фирма АГРИТОП, официален представител за България на DeLaval. Модерна доилна инсталация е тип Рибена кост 30° на DeLaval, при която кравите се позиционират комфортно близо до канала и доячът има лесен достъп до вимето, без препятствия и колове между него и кравата. Релсата предпазваща от ритане е позиционирана близо до кравата, като така намалява до минимум възможността тя да рита - за по-голяма сигурност за дояча и по-бърза подготовка на вимето и окачване на доилния апарат.
Едновременно се издояват 20 животни, на които чрез млекомери се следи за проточността на млякото (кръв в млякото) за предотвратяване на мастити. Вакуум система, която отвежда млякото директно в охладителен млечен танк за съхранение. Така се гарантира високата хигиена и запазване на качеството на млякото, което няма директен достъп с въздуха и обкръжаващата среда.
Доилната зала е оборудвана и със селекционна врата, която след доенето може да отдели лесно и бързо кравите за извършване на съответните манипулации с тях. Тази функция може да бъде зададена, както от компютъра за проследяване, така и директно от доилната зала.
Обора за крави Агритоп са оборудвали с групови боксове за свободно боксово отглеждане с дълбока несменяема постеля. Предимствата на  свободното боксово отглеждане е осигуряване на по-голямо спокойствие - животните са на групи, имат място за лежане, за хранене и за доене, към които се придвижват свободно.
Техническото оборудване в кравефермата включва: големи коритни поилки, съобразени с броя на животните; вентилатори;  ветрозащитни щори с автоматизирано управление; торов скрепер за почистване на тора, отбутващ торовата маса в приемна шахта, отвеждайки я към торовата лагуна посредством помпа.
Собствениците на фермата са избрали и автоматизирана хранителна станция за телета, която дозира млякото на няколко пъти в определено време през деня и в точната температура, гарантиращо здрави телета.
Ето какво сподели един от собствениците на кравефермата Живка Атанасова:
„С Агритоп работим от много  години. Изключително доволни сме от партньорството с фирмата. Благодарение на неговите консултации и екипа на Агритоп, успяхме да изпълним вече няколко проекта заедно.
Благодарение на Агритоп и на това, което те направиха тук, успяхме да увеличим млеконадоя с около 20%. Много сме щастливи да видим фермата си в този вид. Оборудването, обора за кравите и залата за доене са неща, които преди само сме гледали по клипове от модерните западни ферми, а сега вече това е реалност във