Новини

Момчил Тасков, търговски мениджър на фирма Агритоп е новият председател на Националния съюз на Зооинженерите в България.
Момчил Тасков, търговски мениджър на фирма Агритоп е новият председател на Националния съюз на Зооинженерите в България.
03.12.2018 г.


Зооинженер Момчил Тасков, търговски мениджър на фирма Агритоп е новият председател на Националния съюз на Зооинженерите в България.
Той беше избран за председател на (НСЗБ) по време на отчетното събрание на съюза, което се проведе на 30.11.2018 г. в Тракийски университет, гр. Стара Загора.

Събранието премина при дневен ред, включващ избор на нов УС, приемането на нови членове и отчет за дейността на НСЗБ за периода 2016 -2018 г., който изнесе зооинженер Георги Йорданов, дискутираха се проблемите и перспективите в сектора.
Присъстваха длъжностни лица, директорът на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, изпълнителни директори и представители на развъдни организации в България, преподаватели и служители – зооинженери от Аграрния факултет на Тракийски университет, представители на научни институти и др.

„Изключително горди сме, че Момчил Тасков огласи съюза на зооинженерите в България. Това показва, че богатият опит, който той натрупа за тези близо 15 г. във фирма Агритоп се вижда и е още една оценка за цялата фирма и работата ни в посока развитие на българското животновъдство. Зооинженерите имат ключова роля в това развитие и тази професия трябва да се популяризира и развива.“, съобщиха от фирма Агритоп.

Новото ръководство беше поздравено от г-н Михайлов от НСГБ, който им каза: "Поздрави за новия председател г-н Тасков. Нека и тук да работи така всеотдайно както и във фирма Агритоп. Направете така, че името зооинженер да се чува в цялата страна и хората да знаят какво правим."

Момчил Тасков е магистър Зооинженер по образование, роден през 1978 г., с повече от 15-годишен опит в животновъдния сектор. Има две следдипломни квалификации в САЩ и над 15 обучения в Германия, Австрия, Белгия, Румъния и др.
Професионален профил:
Зооинженер Момчил Тасков е търговски мениджър в една от развитите компании в животновъдния сектор - "Агритоп". Той ръководи и координира дейностите по продажбите и е доказал се експерт-консултант и професионалист.
През 2015 година Момчил Тасков е отличен за „Зооинжинер - мениджър“ от Изпълнителна Агенция за селекция и репродукция в животновъдството.