Реализирани проекти

Обор за майки и сухостойни крави във ферма  ЕТ Боряна Златанова, Желязно
Обор за майки и сухостойни крави във ферма ЕТ Боряна Златанова, Желязно
13.11.2019 г.

Изграждане на обор за майки и сухостойни крави в пловдивската ферма  ЕТ Боряна Златанова. Той е третият обор в стопанството след оборудването на първите два през 2015 г. -  за дойни крави с родилни боксове и доилна зала и обор за подрастващи животни.
Вижте първия етап от инвестицията
Технологично решение за новия обор е разработено от Агритоп. Той е с дълбока сламена постеля и почистването му ще се извършва с товарач Weidemann. Оборът е с достатъчно височина за да осигурява необходимото количество въздух и светлина. Микроклиматът е напълно оптимизиран още с ветрозащитни щори Agrotel и вентилатори DeLaval. Хранителният фронт е с тилна преграда и фиксатори с много добър достъп до хранителната пътека, която е покрита с епоксидна смола. Предвиден е и отличен достъп до нужния брой групови и индивидуални поилки.

В стопанството е монтирано групово иглу с двор за отглеждане на телета. Иглуто е с UV защита и е подходящо за до 14 телета до 3 месеца. Оградата е изработена от здрава, поцинкован стомана.

Във фермата Агритоп внедрява през 2015 фуражна кухня Riela, с която ежедневно се приготвя 3 тона фураж”, с нея във фермата сами подготвят концентрирания фураж по собствени рецепти, като магат да определят и променят състава на фуража съобразно нуждите на животните.
 
Почистването на торовата маса в другите два обора, които са с индивидуални боксове става чрез автоматизирани въжени скрепени линии, които отвеждат тора в надземна торова лагуна изградена от Агритоп. А оттам с цистерна за течен тор Joskin се използва за торене на земите върху които от фермата си отглеждат грубите фуражи. Това е оптималното решение за оползотворяване на оборския тор допринасяща добавена стойност към земеделското стопанство.