Реализирани проекти

Оборудване на ферма за месодайни овце, с. Рабиша
Оборудване на ферма за месодайни овце, с. Рабиша
08.04.2021 г.

Технологичното оборудване включва: 
Хранителни ленти за овце с фиксатори и бункери за концентриран фураж -  2 броя линии, с дължина по 24,00 м.;
Хранителни ленти за овце с фиксатори и бункери за концентриран фураж -  2 броя линии, с дължина по 42,00 м.;
Дървени прегради за боксове;
Метални тръбни огради за боксове;
Външни дворове с хранителни пътеки;
Хранилки и поилки;