Реализирани проекти

Оборудване на свинеферма, гр. Бяла
Оборудване на свинеферма, гр. Бяла
21.06.2023 г.

Цялостно борудване за отглеждане на свине в съществуваща сграда.

Оборудването в свинефермата е на австрийската фирма Schauer Agrotronic GmbH и включва:

Зона угояване: 
 • Вентилация с въздуховодни вентилатори
 • Входяща вентилация с въздушни клапи
 • Контролер за управление на климата,  управление на 2 отделения
 • Температурен сензор
 • Сензор за влага
 
 • Автоматична бокс система с хранене и поене в зона угояване
- Хранилка Profimat в зоната за угояване
- Поилки от неръждаема стомана с  преходна връзка

Зона свине-майки:

Това е вторият проект изпълнен с нашите клиенти - първият е доставка и монтаж на фуражна кухня в стопанството през 2017 г.

Агритоп е официален представител на Schauer Agrotronic GmbH за България.

Schauer Agrotronic GmbH е немски производител предлагащ жялостни решения за професионално животновъдство. 
Тясно специализирани в технология на хранене
       
Традиция с иноваивен подход в съоръженията за хуманно отношение към животните!
Хуманно отношение към животните, био животновъдство, Обори за хуманно отношение за свине.
 • Системи за хранене на свине
 • Софтуер за хранене
 • Технологии за оборски тор за свинеферми
 • Системи за отглеждане на свине
 • NatureLine и хуманно отношение към животните
 • Климатичен контрол в свинефермите
 • Автоматично разпръскване и разпределение на слама за прасета