Реализирани проекти

Оборудване за доене DeLaval, с. Асен, Стара Загора
Оборудване за доене DeLaval, с. Асен, Стара Загора
19.05.2020 г.

Централен млекопровод DeLaval, гарантиращ отлично качество на млякото, намалявайки тежката ежедневна работа на доячите. 

"С Агритоп изпълнихме проектa  по мярка 121 през 2013 година.  От тогава до сега с оборудването от тях не съм имал никакъв проблем. Повечето колеги в района все се оплакват, все не им работи нещо, ремонтират, поправят... Съветвам ги: Ако гледате напред в бизнеса препоръчвам DeLaval, шведско е и много здраво!", Гариб Солак

Централният млекопровод е монтиран в съществуваща сграда през 2013 г. Той е с 4 броя доилни апарати с клъстер МС11 и миещо устройство.

В сградата за отглеждане на животните е монтирано и оборудване DeLaval за автоматизирано почистване на торова маса –
почистване на оборския тор е посредством хидравлично задвижваща се субщангови линии, които отвежда тора в торова шахта. Тази надеждна система DeLaval е много здраво решение с дълъг експлоатационен живот.

В обора са монтирани индивидуални поилки DeLaval C5, изработени от емайлиран метал, които се почистват лесно и осигуряват достатъчно количество вода в минута.