Оборудване за свинеферми

Усъвършенствани концепции за свинеферми, за повишен добив, ефективност и хуманност.

Цялостни доставки и монтаж на оборудване с планиране, продуктово разнообразие и гъвкавост, както и надеждно следпродажбено обслужване. Можете да разчитате на нас! Изпълняваме Вашия проект бързо, успешно и сигурно:
  • Оборудване за отглеждане на свине
  • Технологии за оборски тор и отстраняване на оборския тор
  • Климатичен контрол в свинефермите

Автоматизирано настилане на слама
Автоматизирано настилане на слама
Системи за хранене на свине
Системи за хранене на свине